Heléne Björklund: Dags att revidera Nordens ”grundlag”

Foto Heléne Björklund: Andreas Blomlöf

Vad tänker du på när jag säger Norden?

Kultur, öppenhet, klimatomställning, det nordiska ljuset, trygghetssystem och välfärd… svaren är många men de vanligaste svaren jag brukar få handlar om fred, demokrati och vår jämställdhet. 

Det bor nästan 28 miljoner invånare i Norden. Om vi var ett och samma land skulle vi hamna på plats 51 över världens folkrikaste. Vi har också en av världens största ekonomier när vi lägger ihop hela Norden.

Det är jämställdheten som har bidragit till Nordens ekonomiska framgång. Andelen nordiska kvinnor i arbetslivet är en av de högsta i världen och nordiska män har världsrekord i föräldraledighet. Vi ligger ständigt i topp i många internationella mätningen av öppenhet, tillit, yttrandefrihet, miljö och lycka. 

Inte konstigt att Norden är en stark region och även uppfattas som ett starkt varumärke. 

De nordiska länderna ligger för det mesta i toppen även i internationella rankningar av skattetryck vilket förstås hänger ihop med en relativt stor offentlig sektor.

I det nordiska samarbetet har vi en egen ”grundlag” och det regleras genom Helsingforsavtalet som undertecknades 23 mars 1962.

Nu ska avtalet revideras. Det har varit en diskussion under lång tid huruvida det är nödvändigt eller inte. Men nu är en arbetsgrupp tillsatt och arbetet är påbörjat. Vi svenska socialdemokrater har intagit en ganska skeptisk hållning. 

Även om Danmark fortfarande har en socialdemokratisk statsminister har högerpartier tagit plats i alla nordiska regeringar utom i Norge. Och det finns nu starka krafter som vill att vi talar mindre om det gröna Norden, fokuserar mindre på klimatomställning, stänger fler gränser, minskar på folkbildningen och förskjuter tyngdpunkten mot försvar, säkerhet och nationalism. 

Vårt socialdemokratiska perspektiv är det omvända. Vi behöver mer samarbete, snabbare klimatomställning, ännu mer folkbildning och fri rörlighet inom Norden.

De stora globala utmaningarna som klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet kräver att vi samarbetar i Norden, då är vi en viktig och progressiv aktör och förebild för många andra.

Norden har historiskt sett varit ett föredöme i världen för vår demokrati, våra välfärdssystem och vår jämlikhet. 

I arbetet med att revidera vår ”grundlag”, Helsingforsavtalet, kommer vi socialdemokrater att driva på för att det är så vi ska fortsätta bygga det nordiska samarbetet.

Heléne Björklund är ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet