Helén Pettersson: Medveten politik bakom nya industrier i Norr- och Västerbotten

foto: Spisen

100 000 nyinflyttade till Norr- och Västerbotten de närmaste 10–15 åren. Otippat? Nej. Det är på riktigt, och det är nu det händer.

När jag växte upp i Västerbotten var det allt annat än en självklarhet att det var i den här landsänden den stora nyindustrialiseringen skulle ske några decennier senare.

Sanningen är att det var en framtidsutopi alltför utopisk för att kunna tänka sig. När jag satt i baksätet på vår Volvo 242 på Norrlandssemester så åkte vi genom halvtomma byar med många stora, vackra övergivna hus med flagnande färg och igenvuxna trädgårdar.

Flyttlassen gick söderut, dit där jobben fanns – och därmed hoppet om att skapa sig en framtid. Vi var många som flyttade. Min syster flyttade till Stockholm på 80-talet, jag tio år senare.

Vi fick bägge statligt stöd för att flytta, flyttlasset betalt, enkelbiljetten ner likaså, och ett nystartsbidrag i kontanta pengar på flera tusen kronor.

Utan det hade det varit omöjligt för mig att kunna få med mig mitt bohag och börja om på ny ort.

Nu är läget ett helt annat. När jag kör genom Norr-och Västerbotten år 2021 så ser jag välskötta hus, byggkranar i stora som små orter, vägbyggen och järnvägsbygge. Det bubblar av investeringar och framtidstro.

Det handlar bland annat om industrietableringar i Skellefteå (Northvolt), Boden (H2 Green Steel), Gällivare (Hybrit). På de orterna handlar det om 10 000 arbetstillfällen i företagen, och inräknat underleverantörer, utökad samhällsservice, offentlig sektor, handel och familjer, så räknar vi alltså med att öka befolkningen i de två nordligaste länen med 20 procent de närmaste 10–15 åren.

Det är ett samhällsbygge av sällan skådat slag som pågår. Det byggs och ska byggas bostäder, skolor, järnväg, och allt annat som krävs för 100 000 nya invånare.

Det är enorma utmaningar, det är svårt, men det är otroligt roligt och stimulerande att se utvecklingen ske dag för dag. Och det är ingen slump att det sker. Det handlar om en medveten socialdemokratisk industripolitik, en genuin tilltro till hela landets potential, om en landsbygdspolitik värd namnet och om statliga investeringar i till exempel Norrbotniabanan som har lett oss till det läget vi har i dag. För detta ska vi vara stolta.

Måhända borde man politiskt överväga någon form av nystartsstöd för dem som väljer att lämna sin hembygd för att flytta norrut. Det kan underlätta för många.

Men oavsett om vi lockar människor hit med pengar, jobb, bostäder, de fantastiska skogarna, våra kulturellt vibrerande städer, våra starka folkrörelser eller framtidstro – så ska ni alla veta att ni är välkomna hit.

Tillsammans bygger vi landet!

Helén Pettersson är riksdagsledamot (S)