”Hela partiet ska vara med”

Tobias Baudin betonar att det är mycket viktigt att hela partiet deltar i arbetet med politikutveckling. Foto: Martin Arvebro

Alla elva arbetsgrupper är i full gång med att ta fram en ny samhällsanalys som ska mynna ut i reformer inför S-kongressen 2025.
– Det är viktigt att hela partiet är med så ta kontakt med arbetsgrupperna eller mejla dem förslag direkt, uppmanar S partisekreterare Tobias Baudin.