Hej, vad är trygghet för dig?

Foto: Anders Löwdin

Kongressen är avklarad och vårbudgeten lagd. Nu går Socialdemokraterna ut i vårkampanj om tryggheten.

”Trygghet i en ny tid” var det mycket uppmärksammade temat för partikongressen som fick en extra laddad dimension efter terrordådet i Stockholm. Under vårkampanjen kommer partifolket att dela ut flygblad med budskapet ”Alla ska ha rätt att känna sig trygga!”.

– Det blir en bra öppning till samtal vid dörrknackningen: Vad tycker du är viktigast? Vad är trygghet för dig, säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

– Det handlar om kampen mot terrorism, om ökad säkerhet, poliser, men det handlar lika mycket om tryggheten i närområdet när jag väntar på bussen eller när jag är ute med hunden.

Hon tjuvstartade själv kampanjen i solskenet på Drottningtorget i Göteborg under partikongressen och lyckades på kort tid värva tre nya medlemmar. Medlemsvärvning är som vanligt ett huvudfokus under kampanjveckorna även om Rådström Baastad poängterar att partiet måste ägna sig åt det året runt.

På kongressen lade partiet fast sin linje med bland annat en mer jämlik skola och 10 000 fler poliser. I vårbudgeten i veckan satsade regeringen mer pengar till Polisen, försvaret och förlossningsvården samt till att lyfta eleverna i de mest utsatta skolorna.

Trygghet är naturligtvis även att man har ett jobb att gå till, en försörjning, att barnens skola fungerar och att det finns en äldreomsorg att lita på.

Därför är grundbulten i vårkampanjen också den samma som inför Första maj att ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.

Man har även möjlighet att via flygbladet skicka in sina frågor om trygghet till partiet, där en organisation är riggad för att svara. Partiet vill ha in telefonnummer och e-postadresser att fortsätta kommunicera med.

– Människor ska både känna att jag kan vara med och påverka. Och att det är viktigt för oss att veta vad folk tycker, säger Rådström Baastad.

– Det ska bli en spännande kampanj. Jag vet av egen erfarenhet att när man har delat ett material och sedan kommer ut så blir det en bra dörröppnare. För även om du inte är socialdemokrat så vill man vara med och tycka till.

Direkt efter terrorattacken visade människor stor medmänsklighet och uppställning bakom svensk välfärd och öppenhet. Det engagemanget kan öppna för intressanta politiska samtal.

Känslan i partiet efter kongressen är att Socialdemokraterna är på uppgång och att Stefan Löfven har stärkt sitt förtroende.

– Ibland är fönstret lite mer öppet och då kan man bygga vidare på det. Partidistrikten är sugna på kampanj nu, säger Lena Rådström Baastad.

Spara