Har 15 000 svenskar dött förgäves?

Pandemin har tyvärr ej försvunnit men valrörelsens populistiska demagogi blundar, negligerar och leker struts. Foto: Miguel Á. Padriñán.

Trots att 15 000 svenskar dog som följd av covidpandemin saknas dessa frågor helt i valrörelsen. Detta trots att coronakommissionen pekar ut problem som det är nödvändigt att åtgärda.