Hans Dahlgren: Jämställdhet kan öka EUs BNP med ett helt Spanien

EUs BNP skulle kunna växa med ett nytt Spanien genom ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Dit vill Socialdemokraterna nå genom en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi med bland annat minskat sysselsättningsgap som mål. De 20 målsättningarna i den sociala pelaren bör också kopplas till strategin.  

EU är världens största ekonomi och står för över tjugo procent av världens bruttonationalprodukt. Den nuvarande strategin för tillväxt och sysselsättning löper ut 2020.

– Vi vill att EU tar fram en ny ambitiös strategi för tillväxt och sysselsättning med fokus på

hållbar tillväxt men också den sociala dimensionen, säger EU-minister Hans Dahlgren på torsdagens pressbriefing inför EU-valet.

Särskilt vill Socialdemokraterna lyfta kvinnors och löntagares rättigheter; det är också ett sätt att jobba mot högerextremism.

– Det bästa sättet att möta högerkrafterna är att ta tag i det som hos människor skapar otrygghet och som leder till ökade klyftor. Och det bästa vaccinet mot högerextremismen är att ta bort grogrunden för extremismen, säger Hans Dahlgren.

I dag är sysselsättningsgapet stort på den europeiska arbetsmarknaden. Mäns sysselsättningsgrad är 11,5 procent högre än kvinnors.

– Det motsvarar flera miljoner jobb. Ökad sysselsättningsgrad för kvinnor och mer jämställdhet i arbetslivet är inte bara en rättvisefråga, det är också ekonomiskt smart.

Enligt EUs jämställdhetsinstitut skulle ökad sysselsättning bland kvinnor kunna öka EUs bruttonationalprodukt per capita med uppemot nio procent. Det motsvarar hela Spaniens BNP i dag.

Socialdemokraterna vill därför att minskad skillnad mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad ska bli ett mål i en ny strategi för tillväxt och sysselsättning.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter antogs vid ett toppmöte i Göteborg 17 november 2017 och innehåller 20 principer och rättigheter om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och social integration.

För att följa upp medlemsstaternas arbete med sociala rättigheter föreslår Socialdemokraterna att målen i EUs sociala pelare ska kopplas till tillväxtstrategin.

– De här principerna bestäms i varje enskilt land och det är inte tal om att flytta beslut till Bryssel. Men vi menar att det ändå är viktigt att de systematiskt följs upp. Genom att göra så många av de här målen som möjligt mätbara kan vi följa upp hur sysselsättningen och människors livsvillkor och arbetsvillkor förändras och, hoppas vi, förbättras i varje medlemsstat varje år. Vi tror att det gör att EUs medlemsstater på ett tydligare sätt får ta ansvar för att genomföra rättigheterna och därmed hjälper till att vaccinera mot högerextremismen, säger Hans Dahlgren.