Hammarbergs analyser leder till SSU-arnas Israelhat

Thomas Hammarberg debatterar Israel/Palestina i AiP 3 maj. Han för fram att ”vi måste kunna säga att vi motsätter oss behandlingen av palestinierna”. Det kan vi. Sverige är en av de bästa demokratierna i världen, med press- och yttrandefrihet som följd. Frågan man bör ställa sig är snarast hur debatten om Israel ska föras. Tyvärr förs den allt för ofta med hat och lögner gentemot den judiska staten.