Halvtid i S samhällsanalyser

Tobias Baudin och Magdalena Andersson när S riktning inför 2030-talet presenterades. Foto: CAISA RASMUSSEN/TT

Arbetet med att uppdatera Socialdemokraternas samhällsanalys fortskrider. De elva arbetsgrupperna utsedda av partiledningen presenterade nyligen sina första delrapporter för partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin.
Grupperna arbetar nu vidare med att ta fram förslag på politiska reformer.