Hallengren vill göra upp om LSS

Lena Hallengren (S), idag ordförande i riksdagens utbildningsutskott, blir ny barn- , äldre- och jämställdhetsminister.

– Det är speciellt att bli utsedd till jämställdhetsminister en dag som denna, 8 mars Internationella kvinnodagen. Men också med den tid vi har bakom oss med Metoo som har skapat en ofattbar kraft för jämställdheten och kvinnors rättigheter, säger Lena Hallengren.

– Jag ser det som en given uppgift för mig att kanalisera all den här kraften till att skärpa de regelverk, att stärka utbildningsinsatser, men också att rensa ut de strukturer en gång för alla som gör att kvinnor inte på lika villkor kan verka.

– En viktig uppgift är också att göra upp med alla former av hedersrelaterat våld så att alla kvinnor kan växa upp till fria och starka individer.

Nämnas kan att Lena Hallengren var förbundssekreterare i SSU när SSU-medlemmen Fadime Sahindal mördades 2002.

Hallengren har en bakgrund som barn- och ungdomsminister i den förra S-regeringen. Nu får möjlighet att lotsa förslaget om att göra Barnkonventionen till svensk lag genom riksdagen.

– Vi vara först i världen med att förbjuda barnaga och inom kort så kommer regeringen lägga fram ett lagförslag som innebär att FNs konvention om barns rättigheter också blir svensk lag.

Hallengren får en het potatis i sin portfölj nämligen den personliga assistansen LSS, som nu ses över samtidigt som många brukare kritiserar nedskärningar i den.

– Alla våra insatser handlar om att uppnå målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.

Det ska inte råda någon tvekan om att den som behöver assistans också ska få det, förklarar Hallengren.

– LSS är en viktig och fundamental rättighetslagstiftning. Jag kommer att god tid på mig att möta berörda intressenter, säger Hallengren som även vill bjuda in andra partier till en bred diskussion.

Läs mer: Regeringsförslag om LSS /AiP

Om hon själv får nämna en hjärtefråga är det äldrefrågorna som hon menar har varit lite på undantag.

– Levnadsförhållandena är fortfarande väldigt olik mellan äldre kvinnor och äldre mön. De som är friska på ålderns höst och de som drabbas av sjukdom mellan de som är garantipensionärer och de som är höginkomsttagare. Vi har börjat attackera de skillnaderna, säger Hallengren.

Att avskaffa pensionärsskatten kontra fler jobbskatteavdrag som ökar skatteklyftan mellan lön och pension blir en viktig valfråga, liksom mer utbildad personal inom äldreomsorgen.

– Pensionärsskatten är ett pinsamt arv från den borgerliga regeringen. 2020 ska inte någon pensionär betala mer i skatt än den som är yrkesverksam.