Hallå, var är snuten?

Polisen ska anställa ytterligare 10 000 medarbetare fram till 2024. Drygt 60 procent av dem ska vara poliser och de ska arbeta i såväl utsatta områden som på mindre orter och i glesbygden.

Under de närmaste tre åren förstärker regeringen Polismyndigheten med 7,3 miljarder kronor. Poliser ska finnas över hela landet och även på de minsta orterna. Ingen ska behöva oroa sig för att polisen inte kommer när det är skarpt läge.

Men det är polismyndigheten själv som måste bestämma hur resurserna ska användas i detalj och hur bemanningen ska se ut. Den beräknade ökningen av 10 000 polisanställda till 2024 innebär dock generellt en ökning med 30 procent av personalstyrkan och fler poliser i yttre tjänst är prioriterat.

För att klara målen behöver fler utbilda sig till poliser. Regeringen har fördubblat antalet antagna till polisutbildningen jämfört med den tidigare regeringen. Nu öppnar också två nya polisutbildningar utöver de tre som redan finns, en i Borås och en i Malmö.