Hallå där, Ilan de Basso

Ilan de Basso på plats i Strasbourg på sin första dag som Europaparlamentariker. Foto: Alexander Högberg

… som 14 december, under sessionen i Strasbourg, formellt blev ledamot av Europaparlamentet.