Håkan Juholt: 2022 är ett ödesår för Sydafrika och för ANC

”We are engaged in a battle for the soul of this country”. Tyngd av ansvar och allvar talar Sydafrikas president Cyril Ramaphosa till nationen. 2022 är ett ödesår för hans parti ANC och för landet. Allt står på spel.

Året har inte börjat bra och det gamla slutade i sorg.

Juldagen 2021 somnade tidigare ärkebiskop Desmond Tutu in. Han var Sydafrikas samvete, en moralisk ledare med stor integritet. Vid ett tillfälle svarade han dåvarande president Zuma med orden: ”Du företräder inte mig. Du företräder endast dig själv.”

ANC är i dag en postideologisk, ineffektiv administration som fortfarande identifierar sig som en socialistisk befrielserörelse.

På årets första dag fördes Tutu till sista vilan. 

På årets andra dag brinner parlamentet i Kapstaden, som totalförstörs.

Fjärde dagen publicerades första delen av den så kallade ZONDO-rapporten, som i detalj beskriver hur tidigare presidenten och hans anhängare korrumperade staten och berikade sig själva. Rapporten går så långt att den namnger individer som bör åtalas.

På femte dagen vandaliserades konstitutionsdomstolen i Johannesburg, fönster och dörrar slogs sönder.

På sjunde dagen talar ANCs ledare, president Ramaphosa inför tv-kameror och partiaktiva i en partilokal. Mitt i en dramatisk del av talet bryts strömmen. Det blir kolsvart i rummet. Under förnedrande omständigheter fick Ramaphosa ledas ut ur rummet, direkt när han lämnat slogs strömmen åter på. 

På åttonde dagen firade ANC 110 år. Partiet gratulerades av kommunistpartiet i Kina och av Kubas kommunistparti. I övrigt uteblev internationella gratulationer.  

ANC är i dag en postideologisk, ineffektiv administration som fortfarande identifierar sig som en socialistisk befrielserörelse. Utrikespolitiska prioriteringar är Kuba, Palestina, Västsahara och så banden till Ryssland och Kina. 

Halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen, av dem är 99,6 procent svarta. Sju av tio unga är arbetslösa. Endast 14 procent av den arbetsföra befolkningen har så hög och fast inkomst att de betalar skatt. Klassklyftorna är större än någonsin under apartheidregimen.

Många ledande företrädare riskerar att byta sina lyxiga liv, mot en trång, fuktig fängelsecell.

Sydafrika är i dag, efter snart 30 år av ANC-styre, världens mest ojämlika land. Inkompetens och korruption har orsakat irreparabla skador, trots energimonopol lyckas inte statliga ESKOM elförsörja landet och är dessutom mer än konkursfärdigt med närmare 250 miljarder svenska kronor i skulder.

President Ramaphosa har en reformagenda. Han prioriterar det viktigaste, kampen mot korruption, utbildning, grön omställning, infrastruktur, bostadsbyggande, reform av energisektorn med mera. Han bromsas dock av motvilliga ministrar och av alla de som känner sig utmanade av hans framgångsrika arbete mot korruption. Många ledande företrädare riskerar att byta sina lyxiga liv, mot en trång, fuktig fängelsecell.

I december ska ANC välja ledning. 

Det handlar om kampen för landets själ.

Sverige kan öka närvaron och engagemanget, folkrörelser, skolor, universitet, fackföreningar, kyrkor, politiska partier, företag kan sträcka ut en hand. Visa intresse av att vara en partner, byta erfarenheter och stå upp för värderingar vi delar.

Håkan Juholt är ambassadör i Sydafrika, Namibia, Botswana och Leshoto