Guteland fortsätter driva klimatfrågor – nu i riksdagen

Jytte Guteland är ny i riksdagen men inte i parlament. Hon har suttit som EU-parlamentariker i många år för S. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Jag har bytt parlament men frågorna består, säger Jytte Guteland, som under året lämnade Europaparlamentet för att bli riksdagsledamot.
Precis som i Bryssel kommer hon att jobba med frågor som rör klimatet, kemikalier, utrikesfrågor samt Iran och Västsahara.