Gunilla Svantorp: Regeringen styrs av klimatskeptiker

Foto bakgrundsbild: Adam Ihse/TT

Infrastruktur är en kritisk utmaning för Sverige. Vi alla vet detta när vi ska ta oss in till jobbet på morgonen, när vi ska besöka släkten eller få ett paket levererat. Näringslivet talar ofta om att just infrastrukturen är vital för att det ska kunna fungera över huvud taget. Trots det är det förvånansvärt få inom politiken som talar om vikten av fungerande infrastruktur och de utmaningar området står inför. 

Vi vet att vi har både en gigantisk underhållsskuld och investeringsskuld som byggts på under många år. En väl utbyggd och fungerande fysisk infrastruktur i form av vägar och järnvägar behövs för att både privat- och arbetsliv ska gå ihop. Arbetspendlingen kommer inte att minska och allt fler bor någon annanstans än där släkt och åldrande föräldrar bor. I detta ska vi inte heller glömma behovet av flyg och båttrafik som också är en viktig del för att hela Sverige ska kunna arbeta och leva. 

Frågan om infrastruktur har också kopplingar till den så aktuella säkerhetspolitiken. Vi kan i realtid lyssna på människor från Ukraina, senast häromdagen berättade de för oss direkt i riksdagens kammare att en fungerande infrastruktur är en av sakerna som gör att vardagen ändå fungerar ganska väl trots att de är mitt i ett krig. Nyckeln har varit dels de investeringar de gjort för infrastrukturen, dels den höga reparationskompetens de förskaffat sig. Att snabbt och effektivt kunna laga när järnväg eller väg går sönder är inte bara viktigt för arbetspendlingen, Ukraina har visat dess vikt vid kris och krig.  

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning, vilket nonchaleras totalt av SD-regeringen. Vi ser att när något oväntat händer, på grund av starka krafter i naturen som översvämningar eller skred så dröjer det för länge innan berörda medborgare och opposition får svaret på frågan ”hur ser tidsplanen ut tills det är som vanligt igen?” Vi såg inte detta minst när ett jordskred drabbade Stenungssund. Det dröjer helt enkelt för att det inte finns planer och resurser kopplade till dessa. I stället börjar Regeringskansliet enligt hörsägen fundera på vilka projekt i den nationella planen man kan skjuta på för att ha möjlighet att få loss pengar för att reparera vägraset vid Stenungssund. Det är helt orimligt, vi måste förbereda oss för fler kostnadskrävande ”klimatolyckor” framöver. Regering låter sig styras av klimatskeptiker i Sverigedemokraterna, och till följd avsätts inte nödvändiga medel till förebyggande arbete. Det drabbar vanligt folk och gör Sverige farligare. 

Vi kommer både internt i vårt parti och mellan partier behöva diskutera alternativ finansiering av infrastruktur framåt kopplat till klimatutmaningen. Näringslivet har varit tydligt med att man vill vara med och investera, och vårt parti har kongressbeslut på att vi har en öppenhet för viss, begränsad lånefinansiering. I riktlinjerna finns meningen ”vi är även öppna för att lånefinansiera vissa strategiska infrastrukturprojekt med stor klimatnytta.”

Vi kommer för olika nationella projekt behöva svara på vilken finansieringslösning vi föredrar. Det finns flera exempel på olika lösningar, som när Arlanda Express startades med ett offentligt-privat partnerskap, eller alla de nya bolag som kom till när Öresundsbron finansierades med lånefinansiering. Men politik kräver kreativitet och här kan vi ta fram nya idéer för system som ser till att Sverige rullar, flyger och transporterar. 

Det är viktigt att vi som största parti tar den här diskussionen och tar fasta på vårt kongressbeslut. Vi ska en modern infrastruktur som det moderna Sverige behöver för att möta framtiden. 

Gunilla Svantorp är trafikpolitisk talesperson (S)