Gösta Brunnander: Regeringskansliet har punktlista om hur socialdemokratin ska försvagas

Bakgrundsbild är från sajten stoppasosseriet.se

Ibland, alldeles för sällan bör tilläggas, är jag nere i riksdagshusets träningslokal. Titt som tätt stöter jag där på sverigedemokrater iförda marinblå t-shirtar med texten ”stoppa sosseriet” tryckt i guld över bröstet. Du har säkert sett en sådan på stan under valrörelsen eller i en förbifladdrande bild i sociala-medieflödet.

Jag tyckte hela saken var intressant, så jag besökte webbplatsen för ”stoppa sosseriet”, där jag också kunde läsa följande: ”Vår idé när vi grundade stoppa sosseriet var enkel – vi ville skapa en t-shirt som på ett stilfullt och medvetet sätt uttrycker vår vision för Sveriges framtid.”

Man kan skratta åt det som ett satiriskt inlägg i den allmänt högljudda politiska diskussionen. Problemet är att detta inte handlar om satir. Sverigedemokraterna menar vad de säger. De vill stoppa arbetarrörelsen.

Häromdagen uppdrog SD-regeringens jämställdhetsmister Arbetsmiljöverket att undersöka hur man kan se till att skyddsombuden inte längre ska utses av de organiserade arbetstagarna. Enskilt må detta kanske framstå som ett harmlöst förslag, men det måste ses i sitt större sammanhang där man över tid vill begränsa fackets styrka till förmån för en allt starkare arbetsgivareorganisering.

Man kan skratta åt det som ett satiriskt inlägg i den allmänt högljudda politiska diskussionen. Problemet är att detta inte handlar om satir. Sverigedemokraterna menar vad de säger. De vill stoppa arbetarrörelsen.

Gösta Brunnander

Med samma logik opererar regeringen kirurgiskt för att strypa vårt partis möjlighet att finansiera vårt oppositionella arbete. När statsministern gick ut med en rad krystade argument för att vi bör förbjudas bedriva lotteriverksamhet (som för övrigt har varit en central inkomstkälla för den svenska folkrörelsen sedan Hedenhös), gick SD snart ut och sa som det var. Lotteriverksamheten ska förbjudas för att förstamajtågen ska bli kortare. 

Så kommer de hålla på. I Regeringskansliet finns en lista upprättad över de åtgärder som steg för steg ska genomföras enkom i syfte att försvaga socialdemokratin. Man kan därför stilla fråga sig varför det är så viktigt för SD att stoppa arbetarrörelsen? Svaret är enkelt.

Socialdemokratin har alltid strävat efter en ordning där Sverige och svenska folkets materiella intressegemenskap går före eventuella kulturella uttryck. Genom folkhemsbygget och välfärden har en stark samhällsgemenskap växt fram. Populistiska och extrema krafter blir sällan framgångsrika i sådana samhällen. Man finner i stället sin näring genom att splittra och ställa grupp mot grupp. När samhällsgemenskapen eroderas blir det lättare att driva igenom reaktionär förändring.

Därmed har socialdemokratin historiskt alltid utgjort den enda kraft som på allvar kunnat utmana extrema rörelser om makten. Den traditionella högern orkar sällan stå emot. Här hemma i Sverige har högerns fåfänga och desperation placerat landet i Åkessons bröstficka. 

Allt detta ska vi vara medvetna om, varför vårt järnhårda fokus alltid ska riktas på vårt lands samhällsproblem för att på så sätt värna och stärka samhällsgemenskapen. Svenska folket är på goda grunder rekordpessimistiska vad gäller utvecklingen. Sverige blir fattigare och farligare, och det är uppenbart att SD-regeringen inte är intresserad av att ta itu med problemen vare sig i landet eller i sitt eget regeringsunderlag.

Vår uppgift under de kommande valen är att fortsätta mejsla ut en politik som tar itu med dessa omedelbara problem, och samtidigt rikta ansträngningarna för att återupprätta den samhällsgemenskap som historiskt varit vårt lands signum. För att Sverige åter ska präglas av rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. Att Sverige ska bli lite mer som Sverige.

Så nästa gång du ser en sån där marinblå tröja med guldigt tryck, vill jag att du kommer ihåg varför de där SD-typerna vill stoppa oss och viktigast av allt – i vilken riktning de vill driva Sverige åt. Det är det som valen 2024 och 2026 kommer att handla om.

Gösta Brunnander är Socialdemokraternas valledare i Europaparlamentsvalet