Gökungen i vården

Var finns solidariteten och omtanken om varandra?

Vi måste ta tillbaka makten över välfärden. Det är behoven och inte plånboken som ska vara styrande. Detta gäller framför allt vården.

I ett samtal mellan tre s-märkta sjukvårdspolitiker jämfördes Stockholm, Västra Götaland och Örebroregionens sjukvård. Vi kan vara stolta över att Region Örebro län står upp för Sjukvårdslagens portalparagraf:

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Olika appar som exempelvis Kry finansieras av skattemedel och tränger undan principen om vård efter behov.

Så ser det inte ut överallt. Stockholm har idag ett 40-tal privata vårdval och ett system där den med privat sjukförsäkring kan gå före den med större behov. Samma utveckling sker i Västra Götaland. Olika appar som exempelvis Kry finansieras av skattemedel och tränger undan principen om vård efter behov. Det handlar om att tillgodose individers vårdbehov oavsett hur pass svåra de är.

Störst efterfrågan är i områden där hälsoläget redan från början är bäst. Teknikutvecklingen är spännande men regionerna tvingas omfördela medel från en redan underfinansierad primärvård (som faktiskt ägnar sig åt de kroniskt sjuka) till nätläkare som ofta ändå hänvisar till sjukvårdens 1177 för ”säkerhets skull”!

Från att ha varit ett litet fenomen har nu nästan en miljon medborgare en privat vårdförsäkring som bygger på en annan idé än vård efter behov. Den som har råd med privat vårdförsäkring får vård först. Fortsätter utvecklingen, är det bara en tidsfråga innan Sverige bytt sjukvårdssystem. Vill vi det? Var finns solidariteten och omtanken om varandra? Vi behöver stå upp för en välfärd utan vinstmotiv.

När Ulf Kristersson (M) var socialborgarråd i Stockholm 2006–2010 såldes till exempel Vantörs hemtjänst för 69 500 kronor och köparna gjorde en vinst på 5,4 miljoner kronor efter nio månader. Kulturkrabatens förskolor i Årsta såldes för 635 000 kronor. 2013 hade förskolechefen tagit ut 9 miljoner kronor i vinst.

De olika ”avknoppningar” som gjordes under moderatledningen genererade privata vinster på 65 miljoner på bara tre år enligt DN:s granskning 2013. Förskolor, hemtjänst mm, med ett värde på 81 miljoner hade sålts för drygt 3 miljoner! Dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) fick frågan varför politikerna gick fria från rättsliga efterspel. Hon svarade, – Det är inte olagligt att vara korkad eller att göra dåliga affärer eller att ha dåligt omdöme.

Mångfald och ideella initiativ är bra men när välfärden säljs ut och vinstdrivande koncerner erbjuder privata försäkringar som trumfar ditt och mitt behov av vård, då har vi gått fel. De flesta skattebetalare vill, enligt undersökningar, inte att våra skattepengar hamnar i skatteparadis. Har vi fått en gökunge i vården?

Bengt Storbacka
Distriktsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Örebro län

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.