Goda relationer viktiga för nya kommissionären

Den här artikeln publicerades först i tidningen Dagens Europa. Dagens Europa produceras av AiP Media på uppdrag av Soc&Dem, Svenska delegationen.

– Jag kommer att jobba nära Europaparlamentet för att söka stöd för de förslag jag vill lägga.

Det säger Ylva Johansson, Sveriges kommissionär och tidigare socialdemokratiskt statsråd.

Ylva Johansson ansvarar i Ulrika von der Leyens kommission för inrikes frågor, vilket innefattar de tunga frågorna om migrationspolitik och brottsbekämpning. Hon jobbar med parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

Beslut inom EU fattas genom förhandlingar mellan de tre institutionerna parlamentet, kommissionen och ministerrådet.

Det är kommissionen som föreslår ny lagstiftning och för att få den beslutad krävs alltså att ansvarig kommissionär har goda relationer med såväl alla medlemsstater som med Europaparlamentet.

”Jag har många frågor som handlar om lagstiftning och då måste man ha goda relationer med parlamentet.”

– Jag har många frågor som handlar om lagstiftning och då måste man ha goda relationer med parlamentet, konstaterar Ylva Johansson.

Den nuvarande mandatperioden är Europaparlamentet mer splittrat än det har varit tidigare. Förut har de två största partigrupperna, konservativa EPP och socialdemokraterna, haft tillräcklig majoritet för att kunna fatta beslut. I dagsläget måste fler partigrupper kunna enas.

– Det spretar mer politiskt än vad det har gjort tidigare men det behöver inte nödvändigtvis göra det svårare att jobba, bara annorlunda än tidigare mandatperioder, säger Ylva Johansson.

Hon säger att hon kommer att ha mycket personliga kontakter med enskilda ledamöter från olika partigrupper som är engagerade i, eller har ansvar för, särskilda frågor.

Hon kommer även att träffa de olika partigrupperna.

– Jag kommer också att regelbundet komma till utskottet för att berätta vad jag jobbar med och svara på frågor.