Krönika: Global Deal – vägen framåt för Tunisien

Illustrerad karta över Tunisien hämtad från Wikimedia Commons

LOs systerorganisation i Tunisien, UGTT, håller i veckan kongress. Den fackliga organisationen var en av initiativtagarna till ”kvartetten” som belönades med Nobels fredspris 2015. Utmärkelsen baserades på förhandlingar som ledde fram till att Tunisien kan övergå till demokrati genom att anta en konstitution baserad på grundläggande mänskliga rättigheter.

LO är på plats på kongressen för att stödja UGTT och för att tillsammans med parterna utveckla arbetsmarknaden genom bland andra statsminister Stefan Löfvens initiativ Global Deal som lanserades vid FNs öppnande i september 2016.

Global Deal är ett effektivt sätt att motverka fattigdom, för goda arbetsvillkor och för att jämna ut globaliseringens orättvisa fördelning genom partssamverkan och social dialog.

From Wikimedia Commons

Tunisiens arbetsmarknad och ekonomi står inför stora utmaningar. Köpkraften har minskat med fyrtio procent de senaste fyra åren samtidigt som andelen fattiga är över trettio procent av befolkningen. Skyddet vid arbetslöshet och sjukdom är mycket begränsat. Ständiga hot om terrorism skapar instabilitet och skadar turismen, en av Tunisiens viktigaste inkomstkällor. Trots svårigheterna råder det stor förhoppning om framtiden och Tunisien tjänar som förebild för många av länderna i regionen om hur demokratin kan utvecklas.

UGGT kräver under kongressen lönehöjningar, utbildningsinsatser och utbyggt socialt skydd. Att press och yttrandefriheten är oinskränkt och att journalister och fackligt aktiva inte förföljs.

För att lyckas krävs internationell solidaritet och insikt om att Tunisiens utveckling är större än bara för landet självt, det är avgörande för hela regionen. Genom att Sverige öppnade en ambassad i Tunis i oktober 2016 och Stefan Löfvens goda relation med Tunisiens premiärminister Youssef Chahed, senast i Davos förra veckan, finns rätt förutsättningar för att utveckla en Global Deal. Till vinst för demokratin och Tunisiens arbetare.

Oscar Eneroth

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.