Glesbygdspolitik att lära av Norge

foto: Susanne Stöckli

Svensk glesbygdspolitik lämnar mycket att önska. Kanske kan vi hämta inspiration från Norge? Staten har det övergripande ansvaret för att… Läs mera »