”Ger inflytande över internationell politik”

Utrikesminister Ann Linde (S). Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Under 2021 är Sverige ordförandeland för OSSE och utrikesminister Ann Linde är personligen vald ordförande. Hon siktar på att göra skillnad.

– Vi har pågående konflikter mitt inne i Europa som kostar en massa människoliv. Jag vill gärna att vi ska kunna flytta fram positionerna och komma närmare lösningar.

OSSE står för Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa. Så värst präglad av fred och säkerhet låter det dock inte när Ann Linde berättar om vad som pågår inom organisationens gränser.

Armenien och Azerbajdzjan strider i Nagorno-Karabach. Ryssland har annekterat Krim i Ukraina och har även tagit två områden i Georgien, Sydossetien och Abchazien. Det är stridigheter i Kirgizistan, det är oroligt i Belarus…

Allt som allt finns inte färre än 14 konfliktområden inom OSSE, flera av dem på grund av ett medlemslands aggression mot ett annat. Ann Linde har för avsikt att besöka allihop.

– Precis innan coronan kom i mars var vi i östra Ukraina och besökte konfliktlinjen där OSSE har en jättemission. Bara i januari och februari var det 30 döda på det stället vi besökte. Det är nästan ingenting man skriver om i media runtom i Europa.

Men trots att det är medlemsländer som begår övergrepp mot andra medlemsländer är Ann Linde en övertygad anhängare av att det är bättre att ha kontakt och dialog än att bryta kontakter.

Hon anser att organisationen har en ännu viktigare roll att spela i dag än tidigare, då nationalism och populism breder ut sig och det pågår många konflikter.

– Tänk hur mycket värre det hade kunnat vara om inte representanter för alla 57 länder träffades i Wien varje vecka då det land som begått ett brott måste förklara sig. En del säger att det har ju inte hindrat Ryssland men vi vet inte vad som hade hänt om inte deras OSSE-ambassadör varje vecka tvingades sitta och försvara det som händer.

Som ordförande blir man intressant för andra länder, redan innan man tillträtt. Nuvarande, senaste och kommande ordförandeländer bildar en trojka som samarbetar för att skapa stabilitet och Ann Linde har redan haft en dag då tre utrikesministrar samt USAs nationella säkerhetsrådgivare ville prata med henne.

– Man har en plattform som är väldigt viktig, du får ett inflytande över den internationella politiken på ett helt annat sätt.

Dessutom har ordförande verktyg i form av representanter i olika konflikter och även vad gäller till exempel antikorruption och jämställdhet. De rapporterar till och utför åtgärder åt ordförande.

– Det är enormt många fler verktyg än när du inte har den här plattformen.

Ann Lindes position kallas formellt ”chairperson in office”, CiO, och hon kommer att företräda organisationen i internationella sammanhang och ge organisationen dess politiska uppdrag.

Sverige sökte faktiskt inte ordförandeskapet utan blev tillfrågad av flera länder, berättar Ann Linde.

– För vissa mer auktoritärt styrda länder betyder det så mycket att man kan lova hur mycket som helst för att få en OSSE-konferens eller ett ordförandeskap. Vi jobbar för att ordförandeskapet genomförs på ett hållbart och icke slösaktigt sätt. Det är en viktig signal.

OSSEs huvuduppgift är att främja säkerheten i hela Europa. Sverige avser att koncentrera sig på att värna den europeiska säkerhetsordningen som är fastslagen i de dokument som styr organisationen, Helsingforsöverenskommelsen och Parisstadgan.

Det handlar om att alla länder har rätt till självbestämmande och territoriell integritet samt förbud mot våldsanvändning. OSSE arbetar också med ett brett säkerhetsbegrepp som innebär att fred också omfattar mänskliga rättigheter och demokrati.

– För oss som socialdemokrater är det verkligen hjärtefrågor det handlar om.

Dessutom vill Ann Linde förstås att den svenska feministiska utrikespolitiken ska få genomslag även i denna organisation. När Sverige var medlem i FNs säkerhetsråd 2017–2018 bidrog man enligt Ann Linde till att kvinnors perspektiv för första gången togs med i nästan alla resolutioner som antogs.

Det finns väldigt få kvinnor i ledande ställning inom OSSE och dess olika missioner och institutioner.

– I Sverige har vi utsett en kvinnlig chef för UDs OSSE-sekretariat och vi har en kvinnlig OSSE-ambassadör, förutom att jag är utrikesminister.

Och ord har betydelse, tycker Ann Linde.

– Jag är noga med att inte säga chair man, utan chair person!

Flera av OSSEs institutioner saknar chefer eftersom medlemsländerna inte har lyckats ena sig om kandidater. Det ser hon som en viktig uppgift framöver. Och om hon lyckas tillsätta ett antal kvinnor på chefsposter – ja, inte lär hon bli ledsen över det.

Medlemsländernas OSSE-ambassadörer möts varje vecka och dessutom arrangeras det ett stort ministermöte varje år. Nästa års möte kommer att hållas i Sverige – formerna beror på coronaläget.

– Det föregås alltid av flera veckors diplomatiska förhandlingar för att man ska komma framåt. Vi tittar på vilka frågor vi tror att det går att komma fram med.

Faktum är att tillträdande ordförandeland tar över budgetansvaret redan från 1 oktober, och dessutom ska man vara värd för en stor medelhavskonferens där planeringen är i full gång.

Normalt skulle det ha hållits i något av länderna runt Medelhavet. Nu kommer det bli vad hon kallar en hybridmodell där några ministrar är på plats i Wien och andra deltar per video.

Det är ingen lätt organisation att vara ordförande för, konstaterar Ann Linde. Beslut måste fattas i enhällighet och ett och samma land kan ha skilda roller i olika konflikter. Ryssland är till exempel fredsmäklare mellan Azerbajdzjan och Armenien samtidigt som man begår aggressioner mot Ukraina och Georgien.

Och som ordförande kommer hon inte alltid kunna ryta till så skarpt som hon kanske hade velat.

– Ordförandeskapet pratar för alla 57, det innebär att man inte kan vara lika skarp som när man uttalar sig som ett enskilt land.

En sak som Ann Linde är tämligen övertygad om är att året inte kommer att bli som förväntat.

– Det var ingen som trodde att det skulle bli så enorma demonstrationer i Belarus eller att kriget i Nagorno-Karabach skulle smälla till igen. Du får hela tiden vara förberedd på att det händer saker där det förväntas att OSSE ska gå in.