Genomsnittliga kommunskatten sänks något 2023

Foto: Riksbanken

Den totala kommunala skattesatsen i Sverige blir något lägre 2023 än 2022, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Lägst kommunalskatt betalar invånarna i Österåker och högst invånarna i Dorotea. Samtidigt innebär årsskiftet att den statliga skatten sänks för dem med högst inkomster.