Ge medlemmarna makt över S-styret

Låt medlemmarna och inte kongressen välja partiledning, föreslår skribenten. Bilden från partikongressen 2019.

Det är dags att Socialdemokraterna vågar lita på sina medlemmar. Låt oss därför göra så att partiets ordförande och sekreterare väljs genom direktval av partiets medlemmar. 

Samtliga partier tappar medlemmar, Socialdemokraterna inräknat. Det är vi, medlemmar på gräsrotsnivå, som bär ansvar för att rekrytera medlemmar. Från partiledningen får vi höra att vi måste bli fler medlemmar, att vi ska värva mer. Att vi ska synas i folkrörelserna och vara stolta över vårt partimedlemskap. Vi vill ha medlemmar som engagerar sig och brinner för vårt parti. 

Men vi som värvar får ofta motfrågan: varför ska jag gå med i partiet? Vad får jag? 

Där står jag ofta svarslös. För vad ger vi egentligen tillbaka till våra medlemmar, utöver möjligheten att bli nominerad till politiska uppdrag? 

Det finns studiecirklar, medlemsutbildningar och ett och annat spännande seminarium, men i slutänden är det ganska skralt utöver formella beslutsmöten. Där nominerar vi till valberedningar som i sin tur behandlar valen bakom stängda dörrar. Allt som oftast slutar det med ett medlemsmöte där vi enhälligt säger ja till valberedningens förslag, även om vi inte ens vet vem personen i fråga är. Trots att sådana möten är vansinnigt tråkiga förväntar vi oss att medlemmarna ska ställa upp och offra sin fritid. 

På högre nivå så är vårt system i dag ungefär lika transparent som valet av påve. Utrymmet för medlemmar på gräsrotsnivå att få inflytande över val av partiledare och partisekreterare är nästintill obefintligt. Vi medlemmar har en funktion: vi ska med klar röst ropa ja på partikongressen. 

Systemet försvaras med att öppna processer skapar motsättningar och riskerar falangbildning i partiet. Visst finns det en risk för oenighet, men är det inte just en debatt som gör att politiken kan utvecklas? 

Det är dags att vi vågar lita på våra medlemmar och låter dem vara med och bestämma. Därför behöver vi ett system där våra val sker genom öppna processer. Där alla medlemmar får vara med och ta ställning, inte bara de som sitter i valberedningen. 

Låt oss börja från toppen, med att tillsätta partiordförande och partisekreterare genom en direktomröstning – en medlem, en röst, och där vi får välja mellan flera kandidater. Då får medlemmarna engagera sig i en debatt om partiets framtid och dessutom få faktisk makt över partiets politik, inte bara på lokal nivå. Vi får också ett tydligt verktyg för ansvarsutkrävande, då vi får faktisk makt att avsätta partiledare. På så sätt stärker vi interndemokratin, medlemsengagemanget och hela partiet. 

Vi går med i ett parti för att vi vill vara med och påverka. Då ska vi också ha möjlighet att bestämma vem som ska leda vårt parti. 

Därför har Hammarbyhöjden-Björkhagens S-förening lämnat in en motion till partikongressen 2021, där vi yrkar att stadgarna ska ändras. Partiledare och partisekreterare ska väljas genom direktval av partiets medlemmar. En medlem – en röst. 

Så till alla er ombud till repskapet i Stockholms stad, och framtida ombud till partikongressen 2021: rösta för ett ökat värde för partimedlemskapet. Rösta för medlemsdemokratin. Rösta bifall till motionen ”Lita på medlemmarna – låt oss göra ett riktigt val”. 

Gustav Björklund Larsen 

Hammarbyhöjden-Björkhagens S-förening