Debatt: Ge brevbärare en bra arbetsmiljö

Foto: Hans P.A. Karlsson/AiBild fri publ

Bristande belysning och brevöppningar i lägenhetsdörrar påverkar brevbärarnas arbetsmiljö. Att åtgärda bristerna är fastig­hetsägarens ansvar. Det är inget ”ohemult krav”, skriver Mats Ståhlgren och Claes Söderling, regionchef respektive huvudskyddsombud för Post­nord region Väst.

3 januari skrev branchorganisationen Fastighetsägarna att Postnord ställer ”ohemula krav på åtgärder” i ett pressmeddelande och under det senaste året har Fastighetsägarna och lokala fastighetsägare vid flera tillfällen framfört åsikten att Postnord ”hotar” med utdelningsstopp för att tvinga fram förbättringar i fasigheterna för ökad produktivitet för Postnord.

Bakgrunden till Postnords agerande är att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar för våra anställda och att skyddsombuden sedan 2003 har krävt att arbetsgivaren ska riskbedöma och komma till rätta med de arbetsmiljöbrister som finns i brevbärarens utdelningsmiljö i flerfamiljshus.

Postnord vill dela ut post. Men vi kan inte göra det till priset av våra brevbärares hälsa. Därför gör vi kontinuerligt en översyn av bland annat postinlägg, öppningen för post i lägenhetsdörrarna, och ljusförhållanden i flerfamiljshus.

Där vi ser brister talar vi om det för fastighetsägaren, som ofta kommer in med en åtgärdsplan. Det finns alltid flera olika sätt att göra förbättringar. Det stämmer alltså inte att vi ställer krav på fastighetsboxar. Det går till exempel utmärkt att sätta upp en postlåda bredvid varje hyresgästs dörr, eller att åtgärda undermåliga postinlägg.

Huvudsaken är inte vilken typ av lösning som fastighetsägarna väljer utan att brevbärarnas arbetsmiljö blir okej.

Det hävdas ibland att postinläggen och belysningen har fungerat under lång tid, men det innebär inte att de varit fria från arbetsmiljöbekymmer. Det har dessutom hänt en del med kraven och synen på arbetsmiljö de senaste 50 åren.

Arbetsmiljöansvaret gäller naturligtvis alla arbetsgivare och i denna fråga samtliga landets postoperatörer. Eftersom varken Postnord, eller andra postoperatörer, äger belysningsarmaturen eller postinläggen har vi inte heller möjlighet att själva åtgärda arbetsmiljöbristerna.

Postnord följer givetvis det regelverk som finns för utdelning av post. Utdelningsplikten omfattar inte krav på att vi ska dela ut post oavsett postinläggens utseende. När en fastighetsägare väljer att inte åtgärda felaktiga inlägg uppfyller Postnord, enligt gällande riktlinjer, sin utdelningsplikt genom att låta de boende hämta sin post på ett brevbärarkontor. Postnord har en dialog kring processen för dessa ärenden med Post-och telestyrelsen, PTS.

Vi förvånas över den brist på förståelse som fastighetsägare ibland visar, till exempel genom att hävda att det är vi som ska betala för de åtgärder som krävs för att fastigheterna ska uppfylla kraven för postutdelningen och säkra brevbärarnas arbetsmiljö.

De regler som finns för arbetsmiljö i fastigheter för till exempel sotare eller sophämtare säkerställs av fastighetsägaren och på Fastighetsägarnas hemsida kan man läsa att den enskilda fastighetsägaren är ansvarig för ”hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten”.

Vi tycker det är beklagligt att företrädarna för bostadsmarknaden inte tycker att brevbärarnas arbetsmiljö är lika viktig som till exempel sophämtarnas.

Mats Ståhlgren, chef Postnord Sverige Distribution Region Väst
Claes Söderling, huvudskyddsombud Postnord Sverige Distribution Region Väst

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.