Ge amnesti åt alla afghaner i Sverige

Afghanistan är bevisligen ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder. Foto: Amber Clay.

Ett år har gått sedan talibanerna tog makten i redan hårt drabbade Afghanistan. Nu har läget förvärrats ytterligare. Trots det fattar Sverige fortfarande beslut om utvisning. Orimligt, menar nätverket NU ÄR DET NOG! som kräver amnesti i form av permanenta uppehållstillstånd.

Ett år efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan har ekonomi och infrastruktur kollapsat. Stora delar av befolkningen svälter och saknar tillgång till sjukvård. Människor riskerar inte bara att drabbas av våld utan även av återkommande naturkatastrofer. Om detta vittnar varje internationell människorättsorganisation och konkreta siffror från ansedda källor. 

Afghanistan är bevisligen ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder. Ändå har framför allt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) länge berömt sig av att lyckas tvångsutvisa afghanska flyktingar på lösa grunder. Allt med stöd av ett ohederligt avtal mellan länderna, och med Socialdemokraternas och den svenska regeringens goda minne.

”En framgång för Sverige”. Så beskrev Morgan Johansson (S) tvångsutvisningsavtalet med Afghanistan, baserat på hot om indraget bistånd, då det tecknades 2016.

Men sedan talibanerna tog över makten finns inget utvisningsavtal att luta sig mot – det finns ingen erkänd stat som kan ta emot de utvisade. Ändå fortsätter Sverige att fatta beslut om utvisning i strid mot bland annat FN-organet UNHCRs riktlinjer.

I stället för att bidra till vårt gemensamma svenska samhälle, tvingas färdigutbildade, svensktalande unga människor in i hemlöshet, svartjobb och prostitution.

På detta sätt har tusentals afghanska invånare i Sverige – våra familjemedlemmar, skolelever, idrottskamrater och församlingsmedlemmar – medvetet försatts i limbo av den svenska staten. Många nekas arbetstillstånd och har nu väntat på besked om sin framtid här i sju år. I stället för att bidra till vårt gemensamma svenska samhälle, tvingas färdigutbildade, svensktalande unga människor in i hemlöshet, svartjobb och prostitution. 

Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna i sitt valmanifest: ”Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt land.” Nu är Sverige sämst av alla stora europeiska mottagarländer, på att bevilja de afghanska flyktingarna uppehållstillstånd. 

Morgan Johansson (S) hävdade så sent som i november 2021, i en intervju med tidningen Syre, att de afghanska flyktingarna i Sverige har sig själva att skylla: ”De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen.” Många har förvisso tvingats fly vidare, sökt och fått skydd framför allt i Frankrike där gruppen svensktalande afghaner nu beräknas uppgå till cirka 5 000 personer.

Sverige skämmer inte bara ut sig internationellt. Inom landet utplånas civilsamhällets förtroende för såväl myndigheter som politiker. Många vittnar om att läget i Afghanistan förvärrats, bland andra FNs flyktingorgan UNHCR, Amnesty International, Röda Korset – och Migrationsverket.

Sverige kan bättre. Det finns bara en rimlig lösning: permanenta arbets- och uppehållstillstånd, för alla Sveriges ensamkommande ungdomar och för alla afghanska flyktingar i Sverige. Nu.

Nätverket NU ÄR DET NOG!