Gävle och Sumpan = sant

S i Gävle och Sundbyberg har något gemensamt. De sitter båda i opposition efter mångårigt innehav av makten. På onsdagen träffades de för att hitta en gemensam strategi inför valet 2018.

– Vi har en del likheter och vill utnyttja varandras erfarenheter, säger Gävles oppositionsråd Jörgen Edsvik.

De tre oppositionsråden Jörgen Edsvik, Åsa Wiklund-Lång och Peter Schilling träffas på S-kansliet i Stockholm i riksdagen. De företräder två gamla klassiska arbetarstäder och S-fästen. Men hösten 2015 förlorade partiet makten i båda städerna nästan samtidigt. I båda fallen finns dessutom Sverigedemokraterna som en dark horse att ta hänsyn till.

– I Sundbyberg fick de till och med en plats i kommunstyrelsen när Moderaterna tog över, säger Peter Schilling.

S i Gävle ledde ett minoritetsstyre men förlorade budgetdebatten och kastade in handduken. Hur har alliansen skött sig?

– De har haft låg profil. De bygger vidare på våra förslag. Men det går inte att trippa på passivt på det sättet. Det blir ingen bra politik om man inte går åt något håll, säger oppositionsrådet Åsa Wiklund-Lång.

Det fanns inget intresse hos alliansen för en blocköverskridande styre om inte S gick med på att vara enda parti på vänsterkanten i en ny koalition. Men det ville inte S gå med på.

– Båda sidor behöver en ny grund att stå på. Man kan inte säga att nu håller vi ihop men ni får bryta allt, säger Jörgen Edsvik.

– Det går inte att någon riskera allt, och de andra inget, håller Åsa Wiklund-Lång med.

I Sundbyberg anser Peter Schilling att alla allianspartier anammat en Moderat nyliberal agenda. Pikant är också att S gick framåt i valet och M bakåt.

– Det ska ombildas, det är lov, allt ska privatiseras. Men C, Kd och L brukar normalt vara för en blandning.

Han ser möjligheter till samarbete med Centern efter valet, men även KD.

Vad ska ni prata vidare om nu ni tre?

– Kommunikationsstrategier bland annat. Vi är ju vana att leda kommunen med många möjligheter att nå ut. Men nu är vi nummer två, säger Peter Schilling.