Gabriel Wikström leder valanalysen

Tidigare folkhälsoministern Gabriel Wikström leder arbetet med Socialdemokraternas valanalys.

– Den ska titta på hur ingångsvärdena såg ut när vi gick in i valrörelsen, på politiken och på partiorganisationen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Valanalysen ska vara färdig i februari.

– Anledningen är att vi har ett Europaparlamentsval i slutet av maj och där behöver vi lärdomarna av vad vi gjorde bra och vad vi behöver förändra, även om valen inte är helt lika, säger Lena Rådström Baastad.

I valanalysgruppen ingår också:

Marika Lindgren Åsbrink, LO.
Luciano Astudillo, Malmö.
Maria Lindberg, försteombudsman Västerbotten.
Fredrik Olovsson, arbetarekommunens ordförande Katrineholm och riksdagsledamot.
Helén Eliasson, regionråd Västra Götaland.

Till Dagens Nyheter säger Gabriel Wikström att han tror att koalitionen med Miljöpartiet och de olika beskeden om flyktingpolitik är två förklaringar till det låga valresultatet.

– Väljarna har väldigt svårt när ett parti rör sig mellan olika ytterligheter eller ståndpunkter, säger han till tidningen.