Fullborda EU-medlemskapet

EU flags outside the EP in Brussels

EU behövs för att lösa framtidens utmaningar. Det är dags att Socialdemokraterna skakar av sig antifederalismen.

Det var påpassligt av AiP att ge ut en särskild bilaga om EU. Det torde nu vara glasklart att de stora miljöutmaningarna kräver gemensamma ansträngningar över nationsgränserna. I frånvaro av en global regering är EU det närmaste vi kommer en överstatlig organisation med demokratiskt innehåll. Den federala beröringsskräck som kännetecknat det svenska medlemskapet är för mig obegriplig, mot bakgrund av de stora samhällsproblemens federala innehåll.

Socialdemokraterna har en erfaren och representativ ledning för vår EU-delegation

Socialdemokraterna har en erfaren och representativ ledning för vår EU-delegation, men det är bekymmersamt att vi förlorar dess mest publika och talföra medlem, Jytte Guteland, talesperson i miljöfrågor. Hennes kunnande och engagemang behövs naturligtvis också i Sveriges riksdag – eller i en ny regering som miljöminister – men när det gäller de stora ödesfrågorna är Europaparlamentet ett viktigare forum.

I EU-bilagan propageras för att medlemmar och föreningar i vårt parti ska besöka Bryssel för att där lära sig mer om EU. Den gängse bilden av unionen som en stor, ineffektiv, dyr och byråkratisk koloss behöver ifrågasättas eller bekräftas. Det kan gärna göras genom ett besök. I texten anges hur vi kan söka bidrag för detta och få hjälp med att arrangera besöket genom våra representanter där.

Genom vår tidigare ordförande Inger Segelström och hennes make Magnus Wicén gjorde vi i Seniorsossarna ett sådant besök.

Ska behållningen av besöket summeras var det att förtroendet för unionen stärktes – gruppen var i så måtto representativ för vårt parti i och med att flertalet deltagare var skeptiska vid utresan – genom den höga kompetens som uppvisades från många olika länders politiska staber och deras beredvillighet att delge oss många av de högintressanta initiativ som pågår.

Inte minst imponerades vi av hur många initiativ det finns inom frågor som är särskilt aktuella för oss äldre och som regelbundet återges och kommenteras i nyhetsbrevet Age Platform Europe.

Det är min förhoppning att vår nya partiledning anammar en betydligt aktivare EU-politik.

Besök rekommenderas således.

Det är min förhoppning att vår nya partiledning anammar en betydligt aktivare EU-politik, genom att delta i det europeiska försvarssamarbetet och ansöka om inträde i den monetära unionen.

Två hörnstenar i en solidarisk europeisk gemenskap.

Sven Britton

läkare och medlem i Seniorsossarna

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.