Fritidskortet riskerar reducera unga till konsumenter

Arbetsgruppen för ”Ökad samhällsgemenskap genom idrott, kultur och fritid”: Jenny Åkervall, Mattias Vepsä, Emma Fastesson Lindgren och Lasse Johansson (skärmen)

Vad blir morgondagens kultur och kreativa näringar och hur ska samhällets stöd till föreningslivet se ut? Mattias Vepsä skriver om arbetet som ska göras inom en av Socialdemokraternas elva arbetsgrupper för en ny samhällsanalys.