Frida Stéenhoff – den första feministen

Frida Stéenhoff (född Wadström) introducerade begreppet feminism. Foto: Sundsvalls museum

1903 var inte bara året då Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades. Det var också året då begreppet feminism introducerades… Läs mera »