”Fredssamtal är Ukrainas beslut”

Freden i Ukraina ligger långt bort. Det är Anna Sundström och Vilhelm Konnander överens om. Men hur är det med kärnvapen? Ligger faran i att inneha eller i att använda?

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center:

1. Hur bör Sverige förhålla sig till Turkiet för att öka möjligheterna att få sin Natoansökan godkänd?

I nuläget måste hållningen vara att Sverige levt upp till sitt åtagande. Madridavtalets svepande formuleringar skapade ett problematiskt tolkningsutrymme men högerregeringens eftergifter är direkt skadliga för Sverige. Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är inget man kan värna när det passar, och ignorera när det inte passar. Förhandlingar med Turkiet – eller andra auktoritära stater – får aldrig innebära att vi tullar på demokratiska principer eller avstår från att kritisera brott mot mänskliga rättigheter. Från Olof Palmes Internationella Center utökar vi stödet till krafter i Turkiet som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, det borde regeringen också göra. Demokratisk utveckling, i Turkiet och annorstädes, är vad som långsiktigt tryggar säkerheten. 

2. Hur och när tror du att kriget i Ukraina kommer att ta slut?

Putin har målat in sig i ett hörn och kan inte backa. Ukraina vill inte hamna under rysk ockupation och tänker inte ge upp. Vi kan bara hoppas på och agera för en rysk militär förlust. Försvaret av Ukraina är också försvaret av demokratin, folkrätten och den gemensamma säkerheten. Men tyvärr måste vi räkna med att lösningen ligger långt bort i tiden och kommer fortsatt att påverka utvecklingen i regionen, Europa och även globalt. Om och när eventuella fredssamtal ska inledas måste vara Ukrainas beslut.

3. Hur bör Sverige förhålla sig till kärnvapen nu när vi lämnar alliansfriheten, samtidigt som
Putinryssland uttalar hot om användande av kärnvapen?

Kärnvapnen är tillsammans med klimatkrisen de två stora existentiella hoten mot hela mänskligheten. Rysslands överfall på Ukraina visar att doktrinen om att kärnvapnen avskräcker från krig inte alls stämmer med verkligheten. I stället avskräcker Rysslands kärnvapen omvärlden för att fullt ut stödja Ukraina.

I ett kärnvapenkrig finns inga vinnare, bara ömsesidig förintelse. Låt därför lyfta fram principen om gemensam säkerhet, som säger att jag inte blir tryggare av att min granne känner sig hotad. Sverige måste fortsatt driva på för global nedrustning. 

Vi socialdemokrater har stolta traditioner att försvara på nedrustningsområdet. Låt oss påminna svenska folket om det, och visa att vi vill fortsätta driva på för nedrustning genom att ställa oss bakom FN-konventionen för ett kärnvapenförbud och förbjuda kärnvapen på svensk mark.

Vilhelm Konnander, säkerhetsrådgivare:

1. Hur bör Sverige förhålla sig till Turkiet för att öka möjligheterna att få sin Natoansökan godkänd?

Sverige vill bli fullvärdig medlem av Nato. Ett fullt värdigt Sverige i Nato rör våra värderingar. Här är Erdodan – inte Turkiet – vår motpol. Förhandlingens tid är över i jordbävningens spår. Nu är tid för solidaritet i handling. Katastrofen visar Erdodans vanstyre. Vårt val står likt Turkiets mellan demokrati och diktatur. För oss Nato. För Turkiet vägen västerut. Avtalet med Ankara var ett misstag, förverkat av verkligheten. Vi ville påskynda, inte försena, demokratins kamp mot diktatur i Europa. Kristerssons krökta rygg för det auktoritära Ankara är ovärdigt. Vi måste tänka om, tänka rätt med alternativ till borgerlig basarpolitik.

2. Hur och när tror du att kriget i Ukraina kommer att ta slut?

Varaktig fred är viktigare än hur och när kriget tar slut. Fred är inte frånvaro av krig i fryst konflikt. Vi ansvarar för gemensam fred och säkerhet i Europa. Det är inte lätt, finns inga genvägar, men måste göras. Annars får vi aldrig fred. Det är en uppgörelse med historia och samtid, med rysk imperialism i kamp för frihet, demokrati och rättvisa: Ukrainas frigörelse – inte Rysslands ödeläggelse; rättvisans seger – inte krigets; krossa förtryckets system – inte länder och folk. Putins krig är existentiellt. Vi vill fred, men döms till krig. Vi vill inte se vinnare och förlorare. Varaktig fred är hållbar fred, återuppbyggnad och lika möjligheter i Europa. Vill vi ha slut på krig, bör vi först tänka på fred.

3. Hur bör Sverige förhålla sig till kärnvapen nu när vi lämnar alliansfriheten, samtidigt som
Putinryssland uttalar hot om användande av kärnva
pen?

Moskvas utpressning visar att dess innehav bör avskaffas med putinismens kollaps, landets sönderfall och risk för kärnvapenspridning. Som det ryska kärnvapenhotet visar har vem som fattar besluten, hur och var, förändrats. Nukleärt navelskåderi råder i hur det var och borde varit, inte hur det är och bör vara: Nord-syd, kallakrigs- och kolonialtänkande i en värld där syds kärnvapennationer i dag är femfalt nords. Faran är inte innehav utan användning. Vi bör lära och förstå för att undvika katastrofen och vitalisera visionen om en värld utan kärnvapen. Nato för inte kärnvapen till Sverige, men vi kan påverka Nato.