Fredrik Olovsson: Omlokalisera fler statliga jobb

Foto bakgrundsbild: Riksrevisionen Foto Fredrik Olovsson: Mathias Hansson

Att omlokalisera statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet har ofta ifrågasatts. Men när Riksrevisionen nu närmare undersökt resultaten av politiken kommer farhågorna som flitigast lyfts fram emot förändring på skam. Det visar sig i granskningen att lokaliseringarna har haft positiva effekter i de regioner myndigheterna har lokaliserats till, utan att det försämrat myndigheternas verksamhet. Resultaten borde ligga till grund för ett nytt statligt program för omlokalisering.

Vi Socialdemokrater har under många år drivit på för att omlokalisera myndigheter. Det har varit ett led i att mota en opåkallad centralisering och ett sätt att förstärka den statliga närvaron i hela landet. Legitimiteten för staten stärks helt enkelt om dess myndigheter har regional spridning och en lokal närvaro. I en tid när myndigheter ifrågasätts och landsändar ställs mot varandra, är det rimligt att tro att den egna direkta erfarenheten av en stat som är närvarande på många håll i landet i sig kan verka samlande. Det ersätter givetvis inte behovet av en effektiv, oväldig och saklig förvaltning som agerar rättssäkert och garanterar likabehandling. Det är viktiga värden oavsett myndigheternas placeringsort. Men att förvaltningen finns på andra håll i landet än i huvudstaden kan snarare förbättra myndigheternas möjlighet att leva upp till dessa höga krav. 

Samtidigt visar Riksrevisionens granskning att det motiv som oftast lyfts fram som skälen till omlokalisering faktiskt kan förverkligas. Statliga jobb är helt enkelt viktiga för den lokala och regionala utvecklingen. Den ökar möjligheterna för människor att bo och verka i hela landet. Närvaron har inte bara ett symboliskt värde, utan bidrar med arbetsplatser, tillväxt, framtidstro och utveckling. 

Under Socialdemokraternas senaste regeringsperiod genomfördes ett ordentligt decentraliseringsarbete. Ett tiotal myndigheter fick genom ett aktivt arbete möjlighet att utvecklas utanför de centrala delarna av huvudstaden. Men sedan regeringsskiftet ser det ut som att förändringsviljan har kommit av sig. De besked som har kommit från regeringen i lokaliseringsfrågor har till och med gått åt fel håll.  Den nya utbetalningsmyndigheten kommer att få ett eget våningsplan på 1 770 kvadratmeter i åttavåningshuset Sthlm 04 i Hammarby sjöstad i stället för den planerade etableringen i Södertälje. Ledningen för Strålsäkerhetsmyndigheten ska flyttas från Katrineholm. I stället för att fortsätta en politik som varit framgångsrik, väljer regeringen centralisering av funktioner och arbetsplatser.

Det finns goda skäl att byta riktning igen. Riksrevisionen kommer dessutom med en del råd för fortsättningen och det finns erfarenheter att ta vara på från de omlokaliseringar som har genomförts. En noggrann analys för att matcha myndigheter med nya orter, ett rejält förberedelsearbete och rimliga genomförandetider minskar risken för problem och kan förstärka de positiva effekterna av åtgärden. Nu är en utmärkt tid att ta fram ett program för nya omlokaliseringar. Potentialen för staten att verka i hela landet är inte uttömd. 

Fredrik Olovsson är näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna