Fredrik Olovsson: Industrins omställning hotas av Sverigedemokraterna

Bakgrundsbild: Johan Nilsson/TT

I Sverige görs nu stora satsningar för att ställa om industrin. När svenska företag blickar ut över världen är det hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster som efterfrågas. Där finns marknaden och möjligheterna att tjäna pengar. Det gäller för de nya industrierna, men också för traditionella basindustrier som stålet, gruvorna och fordonsindustrin där företagen ställer om för att stäkra sin konkurrenskraft. Den omställning som på många håll i världen mest ses som en kostnad eller ett problem som hotar jobben, innebär i Sverige en möjlighet till nya och bättre affärer, fler jobb och ökat välstånd. 

Sverige har skaffat sig en global tätposition för att Socialdemokraterna, tillsammans med ett framsynt och innovativt näringsliv, såg till att skapa förutsättningarna. Samverkansprogram, klimatkliv och industrikliv byggde på att industrin inte bara har en framtid utan tvärtom, att industrin ofta är en förutsättning för att framtiden ska bli bra. En hygglig revansch från Fredrik Reinfelds famösa uttalande om att industrin i Sverige var ”basically gone.”

Men alla är inte riktigt lika förtjusta i den nya industriella våren. Sverigedemokraterna och delar av Moderaterna ställer inte upp på tanken om att klimatet behöver någon omställning. Då är steget också nära till att de nya industrierna mest ställer till oreda. Varför acceptera ett vindkraftverk i kommunen när varken klimatet är hotat eller jobben behöver någon ny el?

Den inställningen är ett hot mot Sveriges möjlighet att klara jobben. Tappar industrin sin konkurrenskraft hotas framtiden och de tusentals jobb som bygger på en effektiv och kunskapsintensiv produktion. Den utveckling som vi nu ser i näringslivet kan säkra en positiv framtid för Sverige även i ett läge där utsläppen av växthusgaser blir allt dyrare för att sedan inte accepteras alls. Därför är det oroande att partier och politiker till höger vill förhindra omställningen. Sverigedemokraternas attacker mot industrins omställning är ett hot mot jobb och välstånd.  

Vi socialdemokrater vill stärka Sveriges nuvarande position i världstoppen för omställningen. Vi behöver få ny fossilfri el på plats och är öppna för en bred energiöverenskommelse. Men regeringen måste också göra mer på egen hand. På regeringens bord ligger flera stora havsvindparker som behöver få tillstånd. Två utredningar med många förslag för att snabba på tillståndsprocesserna är remissbehandlade och klara att lägga i en proposition. Landets utbildningsanordnare står redo om Ulf Kristersson kan få med Sverigedemokraterna på att förbättra kompetensförsörjningen, i stället för de nedskärningar som deras budget för 2023 innebar.

Sverige står inför en omfattande nyindustrialisering. Det innebär stora möjligheter för tillväxt och välstånd men kräver en elektrifiering som vi inte sett motsvarigheten till på många decennier. Nu får dessa möjligheter inte förloras för att Sverigedemokraterna och andra delar av högern ifrågasätter behovet av svensk omställning. Regeringspartierna behöver helt enkelt hitta en ryggrad i sitt förhållande till Sverigedemokraterna, innan de har spelat bort Sveriges plats i den globala ledarklungan. Klimatet har inte råd att vänta. Men Sverige har inte heller råd att missa möjligheten att ställa om för att stärka vår konkurrenskraft, skapa ny nya jobb och stärka välståndet i hela landet.

Fredrik Olovsson är näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna