Fredholm: Det här påminner om Nordkorea

Flygfoto över Farsta. Foto: Johansson, Ingrid

En enig stadsdelsnämnd i Farsta invänder mot planerna på att bebygga stugområdet och en rivning av husen.

Arne Fredholm, (M) ledamot i Farsta stadsdelsnämnd var ersättare i stadsbyggnadsnämnden när beslutet togs och anser att beslutet är tragiskt.

– Vi fick informationen att staden ägde både marken och stugorna och hyrde ut dem på ett år. Vi fick fel uppgifter.

Om deras allianskamrater i Stadshuset trots allt fortskrider med byggplanerna måste husägarna åtminstone få ersättning för sina hus.

– Den här typen av expropriering påminner om vad man håller på med i Kina och Nordkorea. Och det är i alla fall främmande för mig, säger Fredholm.

Han hänvisar också till områdets kulturhistoriska värde och problemen med att bygga i området.

– Det är ganska kuperat och svårt att bygga vägar på ett lämpligt sätt utan att förstöra när man ska spränga och härja.

– Det känns heller inte riktigt bra att bygga exklusiva bostäder när man har fungerande fritidsstugor. Det kan man göra längre ner i Sköndal.

S i Farsta säger nej till att bygga på platsen, liksom på en angränsande plats intill Nynäsvägen.

– Dels för att det är bullerstört, även om man har ett jättestort plank. Nynäsvägen kommer att få mer trafik när den nya hamnen i Nynäshamn är byggd. Det är ingen lämplig bostadsmiljö, säger Gunnar Sandell (S).

– Dels är området med stugor dyrt att bygga på eftersom det är kuperat, det finns inga ledningar eller någonting. Och folk har bott där sedan 40-talet och skött om sin lilla täppa.

Precis som Arne Fredholm tycker han att det är märkligt att staden ska riva människors fritidsstugor utan någon som helst ersättning.

– Det är nästan kommunistiskt. Det tror man inte om Moderaterna.

Inge Almqvist, på stadsbyggnadskontoret, var ansvarig tjänsteman för samrådsredogörelsen kring området. I dokumentet står ”idrottsförvaltningen arrenderar ut campingstugorna på ett år”. Något som skulle kunna uppfattas som att staden äger även stugorna.

– Visst kan jag se att just den meningen kan missuppfattas, att det inte var helt rätt skrivet. Men vi förde många diskussioner om det här, både med medlemmarna i föreningen och med politikerna. Jag har svårt att tro att politikerna skulle missuppfattat hur det förhöll sig. De blev ju dessutom uppvaktade av föreningen.