Framtidens S: Verklighet, värderingar och verkstad

Socialdemokraterna som folkrörelse måste utvecklas och den progressiva politiken för framtiden formas. Så kan partiet åter vinna förtroende hos breda löntagargrupper.

Jag har hört sägas att 28 procent ändå är okej, till och med bra ur ett europeiskt perspektiv. Jo, så går det väl att se det, men om vi accepterar den bilden accepterar vi också ett helt annat socialdemokratiskt parti.

Med 28 procent i valet och 37 procent hos LO-medlemmarna kommer det i längden bli svårt för LO-ledningen att motivera ett organiserat facklig-politiskt samarbete. Utan det finns inte skyddsvallen mot att säcka ihop helt om ett vänsterliberalt populistparti med en karismatisk ledare skulle poppa upp. Så ser också det europeiska perspektivet ut.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Att Socialdemokraterna är den politiska grenen i arbetarrörelsen är helt centralt.”[/blockquote]

Att Socialdemokraterna är den politiska grenen i arbetarrörelsen är helt centralt. Kärnan i ett starkt facklig-politiskt-samarbete är att vinna val och omdana samhället – tillsammans och långsiktigt. Att återupprätta möjligheterna för detta är nu en av de stora utmaningarna.

Som tur är så vet vi hur socialdemokratin är när den är som bäst. Då klarar den av att kombinera verklighet, värderingar och verkstad. Så låt oss ta en liten titt på hur vi hanterade vårt vinnande koncept i den här valrörelsen.

Verklighet.

Först lät vi migrationsfrågan ligga som en brun filt över all form av samtal. Sedan tävlade vi om att tycka mest om poliser. Först i slutet av valrörelsen när folkrörelsen reste sig och partiet började prata om de frågor som väljarna prioriterade så lyfte det i opinionen.

Väljarnas viktigaste frågor i valet var sjukvård, skola och jämställdhet. Bland LO-medlemmarna var det sjukvård, social välfärd och skola som toppade agendan.

Värderingar.

Det har varit osedvanligt mycket hattande under mandatperioden. Väljarna kräver, med rätta, att kunna lita på Socialdemokraterna, inte minst i så centrala värderingsfrågor som flyktingmottagande och LSS och assistansersättning. Valresultatet visar tydligt att det lönar sig att stå upp för grundläggande värderingar, även när det blåser kallt.

Karin Wanngård i Stockholm har gång på gång markerat för öppenhet och mångkultur, samtidigt som kommunen har en historiskt hög takt i bostadsbyggandet och stigande skolresultat. Stockholm blev den kommun där socialdemokratin ökade mest i valet.

Verkstad.

Socialdemokratisk ideologi är inte bara värderingar utan också leverans. Som exemplet med Stockholm ovan visar så belönas bostadsbyggande och välfärdsfokus. Nationella företrädare har under valrörelsen slagit sig för bröstet för att ha byggt ett budgetöverskott och betalat av på statsskulden.

Nog är det bra och nödvändigt inför kommande lågkonjunktur, men det räcker inte.

Ett gott ekonomiskt läge måste också användas. Investeringarna i välfärden har varit allt för låga och inte klarat av att sluta klyftor eller ens vända utvecklingen av ojämlikhet.

Nu ska landet styras och en regering formeras. Det är viktigt, men får inte ta all kraft i en rörelse som är så mycket viktigare. Partiet som folkrörelse måste utvecklas och den progressiva politiken för framtiden formas.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Socialdemokratin kan bli sitt bästa, och åter vinna förtroende hos breda löntagargrupper och en majoritet av arbetarna, och därmed förtjäna ett facklig-politiskt samarbete.”[/blockquote]

Socialdemokratin kan bli sitt bästa, och åter vinna förtroende hos breda löntagargrupper och en majoritet av arbetarna, och därmed förtjäna ett facklig-politiskt samarbete.

Men då krävs tydligt fokus på verklighet, värderingar och verkstad. Så kan vi forma en radikal reformagenda som ger hopp, samlar stöd och bit för bit bygger samhället mer jämlikt.

 

veronica-palmVeronica Palm,
tidigare riksdagsledamot och ordförande för S Stockholm

 

 

 

 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.