Förstatliga är ingen universallösning

Blir sjukvården effektivare om beslut fattas på statlig nivå? Foto: Göteborgs stad

Det finns stora brister i hur regionerna fungerar i dagens Sverige. Samtidigt är förstatligande ingen universallösning. Verkligheten är mer komplicerad… Läs mera »