Första reformförslagen från en av S arbetsgrupper

Teresa Carvalho, till vardags S gruppledare i riksdagens arbetsmarknadsutskott, presenterade på tisdagen två reformförslag för att bekämpa gängbrottslighet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Jag och min arbetsgrupp föreslår två konkreta reformer för att bekämpa de kriminella gängen. Vi vill att unga grova brottslingar ska kunna låsas in tills de inte är farliga längre och att unga som är på väg att tappa fotfästet ska kunna tilldelas arbetsplikt eller andra tvingande åtgärder med grund i en utökad LVU-lagstiftning, säger Teresa Carvalho.