Första maj: Röd dag för hela Sverige

LINKÖPING. Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, höll tal i Linköping och Norrköping. Bland annat om parollen för dagen ”För hela Sverige!”. ”För oss är det tydligt – nu måste vi hålla ihop. Det handlar om tre saker: Respekt, gemensamt ansvar och rättvisa”, sa Baudin.

Kampviljan var extra stark när arbetarrörelsen slöt upp till demonstrationer i hela landet.