Första maj högtidsdag sedan 1889

Foto: Sundsvalls museum

Sedan 1889 är Första maj den internationella arbetarrörelsens högtidsdag.

Det var Andra Internationalen, en sammanslutning av europeiska socialistiska organisationer, som 1889 beslöt att man 1 maj året därpå skulle demonstrera för åtta timmars normalarbetsdag.

Första dagen i maj valdes till minne av det som hade hänt vid torget Haymarket i Chicago. 1 maj 1886 inleddes en facklig strejk och demonstrationer med krav på åtta timmars arbetsdag i flera amerikanska städer.

Manifestationerna fortsatte de kommande dagarna tills en demonstration på Haymarket slutade i blodbad 4 maj. Poliser sköt mot demonstranter och någon kastade en bomb som dödade flera poliser.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag,” sades det från talarstolen på Ladugårdsgärdet i Stockholm på en av landets första förstamajdemonstrationer.

Då talade Hjalmar Branting, Hinke Bergegren och August Palm med flera inför 50 000 åhörare på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Första maj firades också på ett tjugotal andra orter i Sverige.

1894 trycktes det första förstamajmärket i Sverige; ett pappmärke med en frihetsgudinna, beväpnad med svärd och fackla och stående på jordklotet. Under knappt två decennier var förstamajmärkena tryckta på papp och hade framför allt symboliska motiv. Under i stort sett hela 1910- och 1920-talen bar man i stället röda blommor i tyg och 1931 kom det första metallmärket.

I dag är första dagen i maj allmän helgdag i över 80 länder, men ibland av andra skäl än än att fira arbetarna.

På engelska kallas det International Worker’s Day, medan May Day är en traditionell vårfestival.