Första fängelsedomen mot socialdemokratisk propaganda

14 september 1886 föll den första fängelsedomen för socialdemokratisk propaganda i Sverige.

Det var agitatorn August Palm som dömdes i tingshuset i Sanna i Hudiksvall. Domen gällde ett möte i Åvik, som då låg utanför stadsgränsen eftersom Palm hade förbjudits att tala inne i Hudiksvall.

August Palm dömdes till ”att för smädliga yttranden mot riksdagen hållas i fängelse i tre månader” och ”att för underlåtande att hörsamma myndighets bud om sammankomsts upphörande böta etthundra kronor.”

Straffet avtjänade han på Långholmen i Stockholm.

Redan augusti 1885 hade Augusti Palm haft ett möte i trakten på Brödlösabacken i Idenor, för att tala om arbetarfrågan.

1886 var Palm inbjuden av sågverksarbetarna för att tala på två möten i Hudiksvall. Det första mötet tvingades byta lokal efter att markägaren hade förmåtts att ta tillbaka tillståndet.

Dagen efter hölls sammankomsten i Åvik, på bryggare Rydbloms gård. Då sa August Palm:

”Man har råd att låta offra 36 miljoner området till militärväsendet, medan man låter tusentals tunnland jord ligga obrukad och för fäfot. Vi har en usel regering och dåliga representanter i riksdagen, vika ingenting förstår eller vilja begripa av arbetarnas, de betrycktas sak….”
Kronofogden rapporteras ha sprungit fram då Palm hunnit så långt i sitt tal och uppmanade honom att sluta, varpå agitatorn replikerade: ”Jag fortsätter, var så god och skriv upp vad jag säger och stäm mig sedan. Jag slutar inte, om det också vore tio kronofogdar som förbjöde mig tala.”

 

På Mäster Palms gata i Åvik finns en minnesplatta med texten: ”August Palm, socialdemokratins banbrytare, talade på denna plats den 19 juli 1886. Mötet föranledde de första fängelsedomarna för socialdemokratisk propaganda i Sverige.”

Gamla tingshuset i Sanna står kvar på Sannahedsvägen men är numera restaurang. Hälsingtuna S-förening har låtit sätta upp en skylt på huset, som också är ett “pokestop” i det digitala spelet Pokémon GO.