Första chansen rösta i EU-valet – från utlandet

I dag 11 april är det första dagen att rösta i EU-valet. I alla fall för den som poströstar från utlandet. Inom Sveriges gränser får man vänta till 8 maj. Själva valdagen infaller söndag 26 maj i Sverige.

I dag ska också alla röstberättigade som har utvandrat från Sverige ha fått sina utlandsröstkort.

Röstlängden upprättas automatiskt och senast 8 maj ska alla som är folkbokförda i Sverige ha fått sitt röstkort. Rösträtt har den som har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i annat EU-land och är folkbokförd i Sverige och har anmält att man vill rösta i Sverige. Senast 26 april måste medborgare i andra EU-land anmäla till Valmyndigheten om de vill rösta i Sverige.

7,3 miljoner svenska medborgare är folkbokförda i Sverige och får rösta i Europavalet. Av dem är det 489 000 unga som röstar i ett val för första gången, enligt SCB. 

Valet pågår 23–26 maj runt om i EU. I slutet av maj och under juni kommer de nyvalda parlamentarikerna göra upp om vilka partigrupper som ska formas. Det krävs minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att bilda en sådan grupp.

Det nya Europaparlamentet konstituerar sig 2 juli. Sedan börjar processen med att välja en ny kommission. Det är medlemsländernas stats- och regeringschefer som lägger förslag på vem som ska leda kommissionen och vilka som ska vara kommissionärer men Europaparlamentet måste godkänna alla utnämningar.

När det gäller vem som föreslås som ordförande ska hänsyn tas till valresultatet. De olika partigrupperna har sina egna kandidater till ordförandeposten, för Europas socialdemokratiska partier är det Frans Timmermans från Nederländerna.