”Förslagen tycks inte förankrade i forskning eller erfarenhet”

Bostadsforskaren Martin Grander från Malmö universitet ställer sig tveksam till S-arbetsgruppens förslag mot segregation.

Det är tveksamt om S-arbetsgruppens förslag mot bostadssegregation skulle få önskad effekt. Det menar Martin Grander, bostads- och urbanforskare vid Malmö universitet
– Forskningen visar tydligt att det inte räcker med en blandning av upplåtelseformer för att människor med olika levnadsvillkor ska mötas och att integrationen ska öka.