Förslag: Snabbare stöd till unga som mår dåligt

Socialdemokraterna vill stoppa den psykiska ohälsan bland unga. SSUs Philip Botström tror att den psykiska ohälsan blir den viktigaste välfärdsfrågan inför valet. 

De ungas psykiska ohälsa ska stoppas. Därför vill Socialdemo­kraterna satsa sammanlagt 275 miljoner på att utveckla och stärka stödet till unga som mår dåligt. SSUs ordförande Philip Botström välkomnar förslagen som S går till val på:

– Vi är många som känner oss oroliga över den dramatiska utveckling vi haft. Särskilt de senaste åren har det här förvärrats. Att stoppa den psykiska ohälsan är den viktigaste välfärdsfrågan inför höstens val. 

SSU har länge kämpat för frågan om större satsningar på att stoppa psykisk ohälsa bland unga. Philip Botström har även egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Philip Botström och Annika Strandhäll - presskonferens om psykisk ohälsa bland unga.

SSUs ordförande Philip Botström och socialminister Annika Strandhäll på presskonferens om psykisk ohälsa bland unga.

– När jag växte upp i Filipstad, då kunde jag bara drömma om en elevhälsa som hade öppet regelbundet. Det var extremt svårt att boka möte med skolkuratorn, och skolkuratorn hade ännu mindre möjlighet att jobba förebyggande. Jag har själv erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin och vet hur krångligt det kan vara, hur man ofta faller mellan stolarna. Satsningarna kommer att göra skillnad för dem som mår dåligt i dag men också för dem som riskerar att må dåligt i morgon, säger Philip Botström. 

Även allianspartierna har förslag om stöd till unga med psykisk ohälsa, men det är förslag som Philip Botström tycker inte håller. 

S vill gå på djupet med problemen, menar han och hänvisar till Folkhälsomyndighetens undersökning som kom i slutet av april. Den visar på att skolans brister och förändringar på arbetsmarknaden kan vara två av orsakerna till att ungas psykiska ohälsa ökar.

– Vi gör inte bara den här riktade satsningen. Vi vill även komma åt grogrunden till problemen – det vill säga segregationen i skolan, otryggheten i arbetslivet, bostadsbristen och flera andra områden. Annie Lööf vill göra en riktad satsning på ungdomspsykiatrin, men samtidigt vill hon ta många miljarder från kommuner och landsting. I praktiken kommer merparten av våra kommuner och landsting att ha mindre resurser att fördela för att stärka primärvården, skolan, sjukvården och ungdomsmottagningarna. Man ger med den ena handen och tar med den andra. Det är ett politiskt hyckleri, säger han. 

Philip Botström berättar att han märkt av positiva reaktioner bland unga och han tror att satsningarna skickar en viktig signal till unga väljare. 

– Vi ser er. Ni är inte ensamma. Ni ska få stöd och hjälp i tid. Min egen erfarenhet av psykisk ohälsa är att man ofta känner sig väldigt ensam när man drabbas och att omgivningen kanske inte kan, vill eller kommer kunna förstå. Med det här visar vi att det här är en utmaning som vi inte lägger på individen utan det här ska vi som samhälle nu axla.

Det här föreslår S

Screening av ungas psykiska hälsa i skolan
Socialstyrelsen och Skolverket får i uppdrag att se över hur ett program för screening av ungas psykiska hälsa ska kunna komplettera de screeningprogram som redan finns. 

Vård utan väntan för unga som mår dåligt
Köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska kortas genom att samma hjälp ska kunna erbjudas på vårdcentraler om kompetensen finns. Landstingen ska öka tillgängligheten och stärka BUP, den specialiserade psykiatrin samt vårdcentraler. 

Snabbt stöd i mobilen
Den digitala ungdomsmottagningen UMO.se ska byggas ut och öka sin kapacitet så att unga lättillgängligt kan få stöd, vård och hjälp att hitta rätt i vården. 

Rätt stöd vid självmordstankar hos barn och unga
Socialstyrelsen och Skolverket får i uppdrag att utveckla en metod för prevention av självmord och psykisk ohälsa.