Förslag om vinstreglering väntas i mars

Freja Assistanstjänst AB har en vinstmarginal på hela 22 procent. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om en vinstreglering i mars nästa år, enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Vinstregleringen kommer att gälla skolväsendet samt äldre- och funktionshinderomsorgen, där det även kommer att krävas ett tillstånd för att få verka.

Huvudregeln ska vara att privata välfärdsbolag återinvesterar överskotten i verksamheten. Men de ska ha rätt till en viss ”marknadsmässig avkastning” på insatt kapital. Underskott enskilda år kan jämkas mot högre överskott de kommande tre åren.

vinstjakt2_thumbnail
Läs mer: Betalade 3 000 – tog ut 13 miljoner i vinst” / AiP

”Våra gemensamma skattemedel… ska komma barn, äldre och brukare till del och inte gå till att starta förskolor i andra länder eller till stora vinster”, skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ali Esbati (V) i DN.

AiP har granskat bolagen som Ulf Kristersson (M) lät knoppa av åren 2006–2010. Vi har hittat stora vinstuttag, flera miljonklipp vid vidareförsäljningar och ovanligt höga vinstmarginaler.

Vinstmarginalen i Freja Assistanstjänst AB med hemtjänst och LSS-verksamhet, har under sex av nio år legat mellan 17 och 22 procent, vilket anses mycket högt inom näringslivet. Det ska jämföras med det vinsttak på drygt 7 procent som föreslås i Ilmar Reepalus välfärdsutredning. Freja Assiststanstjänst ligger skyhögt över det.

vinstjakt_thumbnail
Läs mer: ”Hyllades som förebild av alliansen” / AiP

Vilken reglering som ska användas för att skattemedlen inom hälso- sjukvården ska gå till vad de är avsedda för ska utredas vidare med start i juni nästa år.

– Vi tror ju inte att den modell som Ilmar Reepalu föreslår med ett vinsttak är det vi vill se inom sjukvården, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till Di.