Förskola grunden för samhällsbygget

Regeringens ovilja att stötta kommuner och regioner slår mot skolan och barnen. Och unga som slås ut riskerar att dras in i kriminalitet, skriver Soto Runevall, ordförande för Demos S-studenter Växjö.

Ska vi komma till rätta med kriminaliteten och de stora samhällsutmaningarna måste vi se till hela orsakskedjan. Det är inte minst dags att lyfta fram förskolans och skolans betydelse.

Förskollärare är ett av de största bristyrkena i Sverige. Enligt Lärarförbundets undersökning säger nästan hälften av skolledarna att de har tvingats anställa outbildad arbetskraft eftersom det inte finns utbildade förskollärare. Av de som är ensamma förskollärare på sin avdelning uppger 60 procent att de har svårt att följa läroplanen. På vissa förskolor får barnen så lite stimulans att använda och utveckla sina färdigheter i svenska att de får svårt att senare klara skolan.

Våren 2020 saknade cirka 15 procent av eleverna i svenska skolor behörighet till något av gymnasieskolans nationella program. Det är 16 500 ungdomar som inte får chansen till en yrkesutbildning, och i många fall hamnar i arbetslöshet eller i bästa fall i jobb med otrygga anställningsförhållanden. Eller i värsta fall lockas med i gemenskapen i ett kriminellt gäng.

Arbetskraftsbristen slår rekord i Sverige. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det totalt 45 000 lediga jobb under det fjärde kvartalet år 2021. Det gäller jobb inom tillverkningsindustrin, miljö- och energisektorn, serviceverkstäder, hotell och restaurang, utbildning, sjukvård och så vidare. Det får stora konsekvenser för hela samhällsutvecklingen, och drabbar både förmågan att upprätthålla välfärden och lösa klimatomställningen.

Vi socialdemokrater måste kunna beskriva hur ett gott samhälle byggs och förklara alternativet till borgarnas mantra om mer övervakning och hårdare straff.

Det finns ett orsakssamband! Brister i förskolan gör att många barn börjar skolan med dåliga förutsättningar; dålig skolstart ger tidigt problem utanför skolan; dåliga skolresultat försvårar möjligheten till yrkesutbildning och ökar risken för utanförskap; för få ungdomar i gymnasieskolan ger brist på utbildad arbetskraft. De ungdomar som skulle behövas inom industrin, inom vården, inom it-sektorn hamnar i stället i en miljö som riskerar att dra in dem i kriminalitet.

Alltmer frustrerad ställer jag mig frågan varför Socialdemokraterna inte lyfter fram hela orsakskedjan, hela den sammansatta bilden, i sin politik? Skola, vård och omsorg, arbetslöshet, klimatomställning, integration och kriminalitet sägs vara prioriterade områden, men de är inte de separata frågor de ofta framstår som. Vi socialdemokrater måste kunna beskriva hur ett gott samhälle byggs och förklara alternativet till borgarnas mantra om mer övervakning och hårdare straff. Under de vända stenarna måste det finnas mer pengar till förskola och skola!

Lars Andersson, medlem i Majornas Socialdemokratiska förening, Hörby Socialdemokratiska förening och Reformisterna.