Krönika: Förpliktigande skrivning om bostäder

”Bostadsbristen är ett samhällsproblem som ska bekämpas. Många har idag inte råd att efterfråga det som byggs eller de boenden som finns tillgängliga. För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar.”

Vi var många som kämpade på S-kongressen i Göteborg för att denna skrivning skulle komma med i de nya politiska riktlinjerna. Det är ett stycke som tydligt ramar in socialdemokratisk bostadspolitik, där rätten till en egen bostad ska vara ett grundfundament i välfärden – lika självklart som rätten till skola, vård, omsorg.

Visst ska vi vara stolta över den pågående byggboomen. Under förra året påbörjades 64000 nya bostäder i landet. Men samtidigt kan vi konstatera att stora samhällsgrupper inte har råd med det som nu äntligen byggs. Risken att vi bygger in segregation i det nya samhällsbygget är uppenbar. Så länge staten stirrar sig blind på subventioner för oss som redan har en bostad, eller för själva byggandet, så är dörrarna till de nya bostäderna stängda för många.

I min hemkommun Järfälla skapas nu norra Europas största nybyggnadsområde. I Barkarbystaden planeras för 18000 nya bostäder – två hela Enköping. Här finns i dag en blandning av hyres- och bostadsrätter. Det åstadkommer vi genom att föra en medveten markpolitik, uppmuntra kostnads- och yteffektiva byggtekniker och låta det allmännyttiga bostadsbolaget bygga. Målet är en mångfald av boendemiljöer, för en mångfald av människor.

Trots det ser jag i Barkarbystaden, liksom i övriga kommuner som bygger mycket, att valet mellan nybyggnation och befintligt bestånd är en klassdelare. En ensamstående förälder med medelinkomst har svårt att ha råd med en nybyggd 3:a. ”Mammbos” och ”pappbos” som längtar till första egna boendet har sällan lån eller lön att efterfråga nybyggnation.

Därför är den nya skrivningen i våra riktlinjer ord som förpliktar. Jag ser fram emot att vi gemensamt, på nationell, regional och kommunal nivå, tar fram socialdemokratisk bostadspolitik för det nybyggda Sverige.

Claes Thunblad är kommunstyrelsens ordförande (S) Järfälla

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.