Förloraren blir statsminister – följer moderat logik

Moderaterna anser att Ulf Kristersson är den naturlige statsministerkandidaten.
Han förlorade ju valet.
Ologiskt?
Nej, det följer bara moderat utnämningslogik.

Andreas Norlén (M) har fått stor uppmärksamhet i rollen som ny talman.

”Den naturliga kandidaten”, enligt Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

Men hur kom Moderaterna fram till det?

Norlén själv tyckte ju att det var fel att talmannen föreslår statsminister. Han menade i en motion 2008 att det istället vore en uppgift för Kungen.

Norlén nominerades med hänvisning till att ”det i nu rådande läge (är) särskilt angeläget att värna talmansämbetets oväld”, detta ”rikets högsta valda ämbete”.

Bäst lämpad var alltså någon som ville överlåta uppdraget till Kungen och ” ge monarken en något mer framskjuten plats i statslivet”, det vill säga stärka den icke folkvalde statschefens makt.

”Rent principiellt är det logiskt”, skrev Norlén.

Här är fler ”naturliga kandidater” i enlighet med moderat utnämningslogik:

Cecilia Stegö Chiló (M) utsågs 2006 till kulturminister med ansvar för public service, trots att hon inte hade betalat tv-licens på 16 år.

– Jag valde att inte betala, eftersom jag inte tyckte att SVT producerade några bra program, hävdade Stegö Chiló.

Men det var ett politiskt ställningstagande hon dessutom hade skyltat öppet med.

– Jag skulle gärna bli åtalad för licensskolk, sa hon på en Timbrodebatt.

Stegö Chiló avgick efter tio dagar.

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), belades 2007 med förbud att ha hästar på sin gård. Detta sedan hans hästar, ponnyer, upptäckts så grovt vanvårdade att de fick avlivas.

Ändå ansåg Moderaterna att Bergheden var en naturlig kandidat, möjligen med betoning på natur, till att 2015 bli partiets talesperson i djur- och lantbruksfrågor.

– Att jag har utnämnts till talesperson handlar om att jag har bred erfarenhet, sa Sten Bergheden till Aftonbladet.

Alla moderater får kanske anses vara ”naturliga kandidater” när det gäller att sitta i riksdagens skatteutskott. Partiet hittade dock särskilt naturliga kandidater i Walburga Habsburg Douglas och Marianne Kierkemann.

När SVT 2016 avslöjade svenskar med dolda tillgångar utomlands kunde AiP visa att Habsburg Douglas (M) och Kierkemann (M), samtidigt som de undanhöll obeskattade pengar satt i riksdagens skatteutskott. Kierkemann motionerade bland annat mot inkomstskatten för svenskar bosatta utomlands.

https://aip.nu/2016/05/06/satt-skatteutskottet-smet-fran-skatten/

Vad är en naturlig position för en politiker som vill ”avveckla välfärdsstaten” – någon som tycker att det vore bättre om:

”individen betalar sin sjukförsäkring själv, sparar för sin pension… familjen ordnar och finansierar omsorgen om barnen och de äldre. Vård- och omsorgstjänster liksom social- och pensionssystem kommer att erbjudas människor av privata företag på en välfärdsmarknad” ? (Ulf Kristersson i Svensk Tidskrift 1990)

Jo, socialförsäkringsminister, som Kristersson utsågs till 2010.

Nu anser Moderaterna att Ulf Kristersson är den naturlige statsministern.

Och varför inte?

Han förlorade ju valet.