Förbjudet att överge sommarkatter

Sverige har fått en ny djurskyddslag. Den trädde i kraft 1 april och innebär bland annat ökade krav på att djur har rätt att utföra sina naturliga beteenden så att de mår bra.

– Den nya djurskyddslagen innebär att vi har tagit ytterligare ett steg i riktning mot en bättre djurvälfärd. Det känns därför väldigt bra att riksdagen nu har ställt sig bakom regeringens förslag, sa dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) när riksdagen antog den nya djurskyddslagen sommaren 2018.

Den gamla djurskyddslagen var nästan 30 år gammal. Nu har den uppdaterats och syftet är att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

Lagen slår fast att det är förbjudet att överge tamdjur, till exempel sommarkatter. Övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen och samhället har ett ansvar att ingripa till skydd för katterna.

Den som håller djur ska ha tillräcklig kompetens och sekretesslagen ändras så att det blir möjligt för personal inom hälso- och sjukvården att anmäla misstanke om vanvård av djur.

Kraven om att djur har rätt utföra sina naturliga beteenden har skärpts. Det blir också förbjudet att träna djur eller använda dem på ett sätt som gör att de lider.

En konsekvens av den nya lagen är att det inte längre är tillåtet att ha elefanter och sjölejon på cirkus.

Enligt regeringen har man sett över konsekvenserna av lagändringarna för lantbrukare och anser att det går att stärka djurens välfärd utan att hämma lantbrukets konkurrenskraft.

– Med den nya lagen kan vi behålla vår höga nivå på djurhälsa och djurvälfärd och ta den ett steg längre. Samtidigt är lagen skriven för att värna om djurhållarnas vilja och möjligheter att växa och starta nya verksamheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).