Förbjud minkuppfödningen!

I Sverige föds cirka en halv miljon minkar upp årligen.

För 20 år sedan beslutade Socialdemokraterna att svenska minkfarmar på sikt ska avskaffas. Det är hög tid att göra slag i saken.

År 2001 beslutade den socialdemokratiska partikongressen att minkfarmarna i Sverige på sikt skulle avskaffas. Vi menar att den tiden är inne nu. Sedan 2001 har frågan varit uppe på flera kongresser med olika utgång. Många länder har förbjudit uppfödning av djur för päls, till exempel Storbritannien. Att det fortfarande tillåts i Sverige är helt orimligt. Paragraf 4 i år 1988 års djurskyddslag lyder som följer: ”Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”.

I Sverige föds cirka en halv miljon minkar upp årligen på landets 40 minkfarmer. De föds upp enbart för sin päls. Den allra mesta pälsen exporteras till andra länder. En mink lever över en sommar och sedan gasas den ihjäl. Till en minkpäls behövs skinnen från 50 minkhonor. Under deras korta liv har de ingen möjlighet att bete sig naturligt. Minkar är i behov av vatten och vill röra sig över stora sträckor. När de är instängda i trånga burar blir de stressade. Beteendestörningar, dödsbitningar, kannibalism och bortslitna öron är bara några av de effekter vi kan se av dessa missförhållanden.

Land efter land förbjuder pälsindustrin men Sverige tvekar. I 13 EU-länder är pälsindustrin förbjuden eller på väg att förbjudas. Majoriteten av svenskarna är också för ett förbud, närmare bestämt 80 procent. Det är genant att Sverige fortfarande tillåter detta djurplågeri. Päls är dessutom ur tiden och de flesta förstår det orimliga i att låta djur lida för vår fåfängas skull. Allt fler motsätter sig att bära päls och den som stoltserar med en minkpäls i Sverige i dag får se sig om över axeln.

Lagförslag om skärpta regler röstades ner av borgarna såväl 2006 som 2012, men det är inte skärpta regler vi behöver. Vi behöver ett tydligt förbud. I dag är det bara två partier i riksdagen som vill avskaffa minkfarmar och förbjuda pälsuppfödning. Det är dags att Socialdemokraterna är tydliga i frågan. Vi skulle som Sveriges största parti ha en avgörande betydelse.

Coronaviruset har även det startat diskussion om minkfarmar. Infekterade minkar har påträffats i flera länder. Nu är det verkligen dags att låta minkarna slippa lida för vår fåfängas skull.

Förbjud minkfarmarna nu och ge näringsidkarna omställningsstöd.

Malin Lauber (S) Växjö, Kronoberg

Sofia Magnusson (S) Karlstad, Värmland