Förbättringar för hyresgäster och andra med nya lagar 2022

En lång rad nya lagar träder ikraft 2022. Hyresgäster, timanställda och pensionärer märks bland dem som får en förbättrad situation av de nya reglerna.