”Föräldraskapet skapar den stora skillnaden på arbetsmarknaden”

Pappor tar numera ut cirka 30 procent av föräldraledigheten.

Att öka pappors uttag av föräldraledighet handlar om attityder och normer, vilket tar lång tid att förändra. Men det finns ändå en långsam trend mot att pappor tar ut fler dagar, sannolikt till stor del på grund av pappadagarna. De politiska partierna är oense om fler dagar bör vikas åt pappan – och det är inte heller självklart okomplicerat.